Handels kräver löneökningar med minst 750 kronor i månaden för heltidsanställd. Ni vill även att lägstalönerna ska höjas med 750 kronor. Är det rimligt?

För att de med lägst löner på arbetsmarknaden, bland annat Handels medlemmar, ska få lika höga löneökningar som andra branscher så hamnar vi där. Genom att begära löneökningar i kronor och inte i procent, som gynnar de som redan har höga löner, lyfter vi upp lönenivåerna i lågavlönade branscher. Målet för oss är att man ska ha en lön man kan leva av i alla branscher.

Fler vanliga frågor.