Alla kan nominera ombud

Vill du vara med och påverka vilka som ska få vara med och fatta beslut om Handels inriktning i framtiden? Då kan du nominera ett eller flera ombud till kongressen!

Nominera ombud kan du göra via formuläret här från den 1 april till den 16 augusti.

Varje avdelning får skicka ett bestämt antal ombud till kongressen, utifrån hur stora de är. Exakt hur många ombud det blir bestäms i början av oktober.

Valberedningen i din avdelning går igenom alla som blivit nominerade och lämnar sitt förslag till ett särskilt avdelningsmöte som hålls mellan 3-15/10. Där får utvalda representanter (som bland annat utsetts på klubbarnas årsmöten) rösta fram vilka som ska bli avdelningens kongressombud.

Viktigt när du nominerar!

Tänk på att fråga den du vill nominera om hen är beredd att ställa upp som kongressombud. Kongressombuden ska spegla medlemskåren vad gäller bransch, kön, ålder och ha fokus på mångfald. Alla medlemmar kan väljas till kongressombud utom pensionärer och elevmedlemmar.