Kurser för förtroendevalda

Dessa utbildningar vänder sig till våra förtroendevalda medlemmar. Du som är skyddsombud har flera arbetsmiljöutbildningar att välja mellan. Du som är handels- och fackombud är välkommen till våra stegutbildningar.

Stegutbildningen är en utbildning som spänner över cirka ett år med 6 utbildningstillfällen. De delar vi går igenom är uppdraget, arbetsplatsen, lagarna, lönen, organisationen och framtiden. Du får lära dig om det fackliga löftet och hur du kan utveckla din arbetsplats. Du behöver enbart anmäla dig till steg 1 och blir sedan automatiskt anmäld till kommande steg om du inte anmäler förhinder. Då får då hoppa in på nästa grupp.

Då flera omgångar av stegutbildningen startar under året och man ska följa sin grupp så har vi gett kurserna olika färger. Då syns det enkelt vilken grupp du ska följa.

Det finns även kortare utbildningar för dig som är handelsombud.

För mer information om kurserna läs nedan.

Du kan hitta ännu fler alternativ, bland annat kurser för skyddsombud på lokala orter på www.fackligutbildning.se.

Välkommen med din anmälan!

DatumNamn
 • Steg 4 - lönen

  Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
  Ämne: Steg 4 - lönen
  Målgrupp: Förtroendevald
  Stad: Malmö, Malmö

  Kursen omfattar tre dagar. Syftet är att du bland annat ska kunna förstå delarna i din egen lön, ha kännedom om sambandet mellan löner, priser och skatter.   Behandling av personuppgifter Jag är införstådd med att min kursanmälan...

 • Vald på jobbet

  Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
  Ämne: Kurser
  Målgrupp:
  Stad: Malmö

  Vald på jobbet är en grundläggande facklig utbildning som under tre dagar ger kunskaper om idén med facket och det fackliga löftet, uppgifterna och rollen som förtroendevald. Information om förtroendemannalagen och dina rättigheter...

 • Steg 5 - organisation

  Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
  Ämne: Steg 5 - organisationen
  Målgrupp: Förtroendevald
  Stad: Malmö

  Kursen omfattar tre dagar. Målet är bland annat att du ska kunna tala inför en större grupp, genomföra en förhandling, känna till Handels organisation och demokrati samt veta hur du kan påverka Handels.   Behandling av personuppgift...

 • Steg 6 - framtiden

  Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
  Ämne: Steg 6 - framtiden
  Målgrupp: Förtroendevald
  Stad: Malmö, Malmö

  Efter denna endagskurs ska du kunna se helheten i det fackliga uppdraget och att du har utvecklats sedan den första kursen. Det är också viktigt att du förstår hur de olika delarna i arbetsplatsutvecklingen samverkar.   Behandling a...

 • Bemanningsplanering

  Kurstyp: Övriga utbildningar
  Ämne: Granska scheman
  Målgrupp: Förtroendevald
  Stad: Malmö

  På kursen kommer vi bl.a att gå igenom:   Din      roll som förtroendevald i bemanningsplaneringen Hur      kan personalen påverka schema på arbetsplatsen Vad      säger lag och avtal? Vad      säger INTE lag och avtal? Hur      du/...

  • BAM - bättre arbetsmiljö, fem dagar

   Kurstyp: Arbetsmiljöutbildning
   Ämne: Bättre arbetsmiljö
   Målgrupp: Skyddsombud
   Stad: Ej bestämt

   Bättre arbetsmiljöutbildningen är kursen för nyvalda skyddsombud samt de skyddsombud som en genomgått grundutbildningen. Kurserna är på fem dagar och genomförs en dag per vecka under fem veckor, totalt 40 studietimmar.   Datum för...

  • Lagerkonferens

   Kurstyp: Övriga utbildningar
   Ämne: Avdelningar
   Målgrupp: Förtroendevald
   Stad: Ej bestämt

   Utbildning för dig som har ett uppdrag inom lageravtalet. Det vi kommer att behandla under dagarna är bland annat: -       Förtroendemannalagen -       Medbestämmandelagen -       Arbetsmiljö -       Arbetstid -       Bemanning -   ...

  • Ordförande konferens Detalj och KFO

   Kurstyp: Övriga utbildningar
   Ämne: Avdelningar
   Målgrupp: Förtroendevald
   Stad: Malmö

   Målgrupp: Ordförande och vice ordförande  Vi inleder kl. 8.30 med frukost och kursstart är kl. 9.00. Handels står för frukost, lunch och fika. Anmäl dig gärna till alla dagarna samtidigt.  Vi kommer under dessa dagar att gå igenom:...

   • Organisatorisk och social arbetsmiljöutbildning

    Kurstyp:
    Ämne:
    Målgrupp:
    Stad: Ej bestämt

    Arbetsmiljön och trivseln på jobbet betyder allt mer för hälsan. Det ställer stroa krav på våra arbetsplatser. Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö ger oss nya verktyg för att förbättre den...

   • Steg 1 - uppdraget

    Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
    Ämne:
    Målgrupp: Förtroendevald
    Stad: Malmö

    Kursen omfattar en studiedag och ger en grundläggande bild av förtroendemannauppdraget, känna till löftet och rollen som medlemsvärvare.   Behandling av personuppgifter Jag är införstådd med att min kursanmälan innebär att mina...

    • Steg 2 - arbetsplatsen

     Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
     Ämne: Steg 2 - arbetsplatsen
     Målgrupp: Förtroendevald
     Stad: Malmö

     Kursen omfattar två dagar. Bland annat får du lära dig att påverka och förändra din egen arbetsplats, känna till förtroendemannalagen samt koppla det fackliga löftet till kollektivavtalets värde.   Behandling av personuppgifter Jag ...

     • Steg 3 - lagarna

      Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
      Ämne: Steg 3 - lagarna
      Målgrupp: Förtroendevald
      Stad: Malmö, Malmö

      Du får lära dig värdet av den fackliga grundideologin samt koppla det fackliga löftet till arbetsrätten. Utbildning inom medbestämmandelagen. arbetsmiljölagen och diskrimineringslagarna ingår. Kursen omfattar tre dagar.   Behandling...

      • Vidareutbildning för skyddsombud

       Kurstyp:
       Ämne:
       Målgrupp:
       Stad: Ej bestämt

       Avdelningens årliga vidareutbildningar för samtliga skyddsombud. Aktuella ämnen på dagordningen. Utbildningen hålls två gånger om året. Avdelningen skickar ut separat inbjudan till dig som är skyddsombud.   Datum för 2020 års...

      • Årsmötesutbildning

       Kurstyp: Övriga utbildningar
       Ämne: Avdelningar
       Målgrupp: Förtroendevald
       Stad: Ej bestämt

       Kursen är för dig som är vald till årsmötesledamot eller suppleant. Du kommer att få kunskap i vad det innebär att vara ledamot/suppleant på avdelningens årsmöte. Vad bestäms där, av vem och hur kan du påverka? Hur tar vi demokratis...

      Visa alla