Avdelningens årsmöte

Avdelningens årsmöte 2018

Årsmötet sammanträder en gång om året - en gång på våren och en på hösten.

På vårens möte beslutar mötet om föregående års bokslut, samt väljer avdelningstyrelse och representation i andra medlemsorganisationer.

Publicerad: 24 februari 2011