Handels S-förening

När vi går till val ges vi möjlighet att genom vår röst visa om vi är nöjda eller inte.

Att rösta innebär därför att vi är med och formar samhällsutvecklingen och att vi tar ett gemensamt ansvar för den. Men vad händer om allt fler backar från det ansvaret? Det enkla svaret är att det blir andra som väljer åt en.

Vi accepterar inte att sjuka och arbetslösa får det sämre för att friska som har jobb ska få lägre skatt. Vi vill ha en varmare politik, ett varmare Sverige. Vi menar att en annan politik behövs, en politik som går ut på att sjuka ska bli friska och att arbetslösa ska få jobb. Vi vet att en sådan politik är möjlig.

Ja tack, jag vill bli medlem i S-föreningen.
Uppdaterad: 28 augusti 2014