Avdelningens valberedning

Avdelningens valberedning arbetar under hela året för att på årsmötet lägga fram ett förslag på kandidater till bland annat avdelningsstyrelsen.

Har du någon du vill nominera till uppdrag inom avdelningsstyrelse, ungdomskommité, revisorsgrupp, eller valberedning så är du välkommen att kontakta sammankallande i valberedningen.

Kom ihåg att den du vill nominera måste vara tillfrågad och tackat ja till nomineringen.

 • KRYSTYNA SLOWI

  Sammankallande avdelningens valberedningen, avdelning 11 Örebro ArbetsplatsElektroskandia
 • ISMAIL HASSAN AWALE

  Ledamot lokala ungdomskommitté, ledamot avdelningens valberedning, avdelning 11 Örebro ArbetsplatsAhlsell
 • ANNIKA RUSSING

  Ledamot avdelningens valberedning, avdelning 11 Örebro ArbetsplatsICA
 • EMINA MURTIC

  Ledamot avdelningens valberedning, avdelning 11 Örebro ArbetsplatsElektroskandia
 • JIMMY WINGSTEDT

  Ledamot avdelningens valberedning, avdelning 11 Örebro ArbetsplatsAhlsell