Förtroendemannautbildning

Handels förtroendemannautbildningar bygger på sex olika steg: Uppdraget, arbetsplatsen, lagarna, lönen, organisationen och framtiden.

Kurserna är gjorda för att hänga ihop. Senare steg bygger på tidigare. För att kurserna ska bli bra för deltagarna bör majoriteten ha följt stegen. Ett lämpligt tidspann för att gå igenom alla stegen är cirka ett till två år.

DatumNamn
 • Handels steg 1 - Uppdraget

  Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
  Ämne: Kurser, Avdelningar, Steg 1 - uppdraget
  Målgrupp: Förtroendevald
  Stad: Borås

  Handels steg 1 - 1 dag Den här kursen ger dig en grundläggande introduktion till ditt uppdrag och din roll som fackligt förtroendevald. Du får veta mer om dina rättigheter och om hur du tar ledigt för att kunna sköta ditt uppdrag. D...

  • Handels steg 2 - Arbetsplatsen

   Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
   Ämne: Kurser, Avdelningar, Steg 2 - arbetsplatsen
   Målgrupp: Förtroendevald
   Stad: Viskadale

   Handels steg 2 -2 dagar  På den här kursen får du lära dig mer om ditt kollektivavtal. Vad innehåller det för rättigheter och skyldigheter och hur det egentligen går till när det är dags att förhandla om ett nytt avtal? Vi tittar äv...

   • Steg 3 - lagarna

    Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
    Ämne: Steg 3 - lagarna
    Målgrupp: Förtroendevald
    Stad: Göteborg, Viskadalen

    Kursen omfattar tre dagar. Du får lära dig värdet av den fackliga grundideologin samt att koppla det fackliga löftet till arbetsrätten. Utbildning inom MBL, AML och DL ingår.

    • Steg 4 - lönen

     Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
     Ämne: Steg 4 - lönen
     Målgrupp: Förtroendevald
     Stad: Göteborg, Viskadalen

     Kursen omfattar tre dagar. Syftet är att du bland annat ska kunna förstå delarna i din egen lön, ha kännedom om sambandet mellan löner, priser och skatter.

     • Steg 5 - organisation

      Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
      Ämne: Steg 5 - organisationen
      Målgrupp: Förtroendevald
      Stad: Viskadalen

      Kursen omfattar tre dagar. Målet är bland annat att du ska kunna tala inför en större grupp, genomföra en förhandling, känna till Handels organisation och demokratidel samt veta hur du kan påverka Handels.

      • Steg 6 - framtiden

       Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
       Ämne: Steg 6 - framtiden
       Målgrupp: Förtroendevald
       Stad: Borås

       Efter en dagskurs ska du kunna se helheten i det fackliga uppdraget och att du har utvecklats sedan den första kursen. Det är också viktigt att du förstår hur de olika delarna i arbetsplatsutvecklingen samverkar.

       • Bättre arbetsmiljö, BAM (fem dagar)

        Kurstyp: Arbetsmiljöutbildning
        Ämne: Bättre arbetsmiljö
        Målgrupp: Förtroendevald
        Stad: Viskadalen

        Denna kurs är för dom som är valda som skyddsombud. BAM är en grundutbildning och är obligatorisk för alla skyddsombud enligt AML Kap 6 §4. OBS! Anmälan måste vara skriftlig.

        • Schemagranskning

         Kurstyp: Övriga utbildningar
         Ämne: Granska scheman
         Målgrupp: Förtroendevald
         Stad: Ej bestämt

         För dig som vill veta mer om hur detta med schema fungerar. Vad man skall tänka på när man tittar på scheman. Synpunkter och faktorer som spelar roll vid schemaläggning.

        • Klubbskola

         Kurstyp: Övriga utbildningar
         Ämne: Övriga ämnen
         Målgrupp: Förtroendevald
         Stad: Borås

         Du kommer att lära dig vad ditt uppdrag i klubbstyrelsen går ut på. Klubbskolan består av två delar, klubbskola 1 och 2. För att få gå del 2 måste du först ha gått del 1.

         Visa alla