Arbetsutskottet

Avdelningens arbetsutskott (AU) förbereder styrelsens sammanträden och tar beslut i mindre frågor. Arbetsutskottet består av försteombudsmannen, ordföranden samt vice ordföranden.

 • ANNA-KARIN HESSEL

  1:e ombudsman, avd 12 Borås Direktnummer010-450 82 20
  AdressNorrby Tvärgata 3, 504 37 Borås anna-karin.hessel@handels.se
 • ÅSA TOBRANT

  Ordförande, avd 12 Borås ArbetsplatsEllos, Viared
 • SHARBIL ISHAK

  Vice Ordförande, avd 12 Borås ArbetsplatsBrunngård, Viared