Representantskapet

Representantskapet är avdelningens högsta beslutande organ och sammanträder två gånger om året - en gång på våren och en på hösten. Representantskapet består av företrädere från facklubbarna i vår avdelning.

På vårens möte beslutar mötet om föregående års bokslut, samt väljer avdelningstyrelse och representation i andra medlemsorganisationer.

På höstens möte beslutar mötet om budget och verksamhet för kommande år, samt  hur stor avdelningens del av medlemsavgiften ska vara.

Uppdaterad: 2 oktober 2018