Kurser för förtroendevalda

Handels förtroendemannautbildning bygger på sex olika steg: uppdraget, arbetsplatsen, lagarna, lönen, organisationen och framtiden.

Kurserna är gjorda för att hänga ihop. Senare steg bygger på tidigare. För att kurserna ska bli bra för deltagarna bör majoriteten ha följt stegen. Ett lämpligt tidspann för att gå igenom alla kurserna kan vara cirka ett till två år.

DatumNamn
 • Steg 1 - uppdraget

  Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
  Ämne: Steg 1 - uppdraget
  Målgrupp: Förtroendevald
  Stad: Borlänge

  Kursen omfattar en studiedag och ger en grundläggande bild av förtroendemannauppdraget, känna till löftet och rollen som medlemsvärvare.

  • Steg 2 - arbetsplatsen

   Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
   Ämne: Steg 2 - arbetsplatsen
   Målgrupp: Förtroendevald
   Stad: Borlänge, Borlänge

   Kursen omfattar två dagar. Bland annat får du lära dig att påverka och förändra din egen arbetsplats, känna till Förtroendemannalagen samt koppla löftet till kollektivavalets värde.

   • Steg 3 - lagarna

    Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
    Ämne: Steg 3 - lagarna
    Målgrupp: Förtroendevald
    Stad: Borlänge, Borlänge

    Kursen omfattar tre dagar. Du får lära dig värdet av den fackliga grundideologin samt att koppla det fackliga löftet till arbetsrätten. Utbildning inom Medbestämmandelagen, Arbetmiljölagen och Diskrimineringslagen ingår.

    • Steg 4 - lönen

     Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
     Ämne: Steg 5 - organisationen
     Målgrupp: Förtroendevald
     Stad: Borlänge

     Kursen omfattar tre dagar. Syftet är att du bland annat ska kunna förstå delarna i din egen lön, ha kännedom om sambandet mellanlöner, priser och skatter.

     • Steg 5 - organisation

      Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
      Ämne: Steg 5 - organisationen
      Målgrupp: Förtroendevald
      Stad: Borlänge

      Kursen omfattar tre dagar. Målet är bland annat att du ska kunna tala inför en större grupp, genomföra en förhandling, känna till Handels organisation och demokratidel samt veta hur du kan påverka Handels.

      • Steg 6 - framtiden

       Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
       Ämne: Steg 6 - framtiden
       Målgrupp: Förtroendevald
       Stad: Borlänge

       Efter en dagskurs ska du kunna se helheten i det fackliga uppdraget och att du har utvecklats sedan den första kursen. Det är också viktigt att du förstår hur de olika delarna i arbetsplatsutvecklingen samverkar.

       • Bättre Arbetsmiljö, BAM (fem dagar)

        Kurstyp: Arbetsmiljöutbildning
        Ämne: Bättre arbetsmiljö
        Målgrupp: Förtroendevald
        Stad: Borlänge, Mora

        Kursen vänder sig till skyddsombud.och tar upp skyddsombudets roll i arbetsmiljöarbetet, arbetsmiljöfaktorer och samverkan i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kostnad och villkor Kursen hålls av ABF. Deltagaravgiften är 5 400 kro...

        • Psykosocial arbetsmiljö

         Kurstyp: Arbetsmiljöutbildning
         Ämne: Övriga ämnen
         Målgrupp: Förtroendevald
         Stad: Borlänge

         Kursen vänder sig till dig som är skyddsombud och gått kursen Bättre arbetsmiljö, BAM eller motsvarande. Aktivt arbete för enbättre Psykosocial Arbetsmiljö, vi går igenom bland annat konsultativt arbetssätt, kamratstöd, svåra samtal...

         Visa alla