Kurser för förtroendevalda

Handels förtroendemannautbildning bygger på sex olika steg: uppdraget, arbetsplatsen, lagarna, lönen, organisationen och framtiden.

Kurserna är gjorda för att hänga ihop. Senare steg bygger på tidigare. För att kurserna ska bli bra för deltagarna bör majoriteten ha följt stegen. Ett lämpligt tidspann för att gå igenom alla kurserna kan vara cirka ett till två år.

DatumNamn
 • Bättre Arbetsmiljö, BAM (fem dagar)

  Kurstyp: Arbetsmiljöutbildning
  Ämne: Bättre arbetsmiljö
  Målgrupp: Förtroendevald
  Stad: Borlänge, Ludvika, Mora

  Kursen vänder sig till skyddsombud.och tar upp skyddsombudets roll i arbetsmiljöarbetet, arbetsmiljöfaktorer och samverkan i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kostnad och villkor Kursen hålls av ABF. Deltagaravgiften är 5 400 kro...

 • Steg 2 - arbetsplatsen

  Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
  Ämne: Steg 2 - arbetsplatsen
  Målgrupp: Förtroendevald
  Stad: Borlänge

  Kursen omfattar två dagar. Bland annat får du lära dig att påverka och förändra din egen arbetsplats, känna till Förtroendemannalagen samt koppla löftet till kollektivavalets värde.

 • Steg 3 - lagarna

  Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
  Ämne: Steg 3 - lagarna
  Målgrupp: Förtroendevald
  Stad: Borlänge

  Kursen omfattar tre dagar. Du får lära dig värdet av den fackliga grundideologin samt att koppla det fackliga löftet till arbetsrätten. Utbildning inom Medbestämmandelagen, Arbetmiljölagen och Diskrimineringslagen ingår.

 • Psykosocial arbetsmiljö

  Kurstyp: Arbetsmiljöutbildning
  Ämne: Övriga ämnen
  Målgrupp: Förtroendevald
  Stad: Ludvika

  Kursen vänder sig till dig som är skyddsombud och gått kursen Bättre arbetsmiljö, BAM eller motsvarande. Aktivt arbete för enbättre Psykosocial Arbetsmiljö, vi går igenom bland annat konsultativt arbetssätt, kamratstöd, svåra samtal...

 • Steg 1 - uppdraget

  Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
  Ämne: Steg 1 - uppdraget
  Målgrupp: Förtroendevald
  Stad: Borlänge

  Kursen omfattar en studiedag och ger en grundläggande bild av förtroendemannauppdraget, känna till löftet och rollen som medlemsvärvare.

  • Steg 4 - lönen

   Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
   Ämne: Steg 5 - organisationen
   Målgrupp: Förtroendevald
   Stad: Borlänge

   Kursen omfattar tre dagar. Syftet är att du bland annat ska kunna förstå delarna i din egen lön, ha kännedom om sambandet mellanlöner, priser och skatter.

   • Steg 5 - organisation

    Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
    Ämne: Steg 5 - organisationen
    Målgrupp: Förtroendevald
    Stad: Borlänge

    Kursen omfattar tre dagar. Målet är bland annat att du ska kunna tala inför en större grupp, genomföra en förhandling, känna till Handels organisation och demokratidel samt veta hur du kan påverka Handels.

    • Steg 6 - framtiden

     Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
     Ämne: Steg 6 - framtiden
     Målgrupp: Förtroendevald
     Stad: Borlänge

     Efter en dagskurs ska du kunna se helheten i det fackliga uppdraget och att du har utvecklats sedan den första kursen. Det är också viktigt att du förstår hur de olika delarna i arbetsplatsutvecklingen samverkar.

     Visa alla