Steg 1+2

Första dagen är en introduktionsdag om rollen som förtroendevald. Vi går bland annat igenom löftet, medlemsrekrytering, arbetsplatsutveckling och facklig tid. Dag 2 och 3 utgår vi från den egna arbetsplatsen. Vi går igenom hur du kan lägga upp det fackliga arbetet på den egna arbetsplatsen. Du får också lära dig att skriva en förhandlingsframställan och vilka lagar och regler du kan använda dig utav.

Förkunskaper:

Medlem i facket & Mitt Avtal eller motsvarande.

Ersättning:

Handels står för förlorad arbetsförtjänst för en halv dag enl. FML §6 och arbetsgivaren står för 2,5 dagar enl FML §7.

  • Steg 1+2

    Sista anmälningsdagen är 16 augusti 2020 kl. 09:00
    Kursstart15 september 2020 09:00 - 17 september 2020 17:00Norrköping, Scandic Nord
    Anmälan

Anmälning

Uppdaterad: 20 november 2019