Arbetsutskottet

Arbetsutskottet (AU) är avdelningens verkställande organ. Vi beslutar i löpande ärenden, behandlar frågor av brådskande natur samt bereder frågor till styrelsen. AU består av avdelningens ordförande, vice ordförande samt försteombudsman.

Ordförande Tomas Lindgren
e-post: mailto:tomas.lindgren@handels.se