Inbjudan Skyddsombud

Datum: 26 maj kl. 09.00-11.00  eller  27 maj kl. 13.00-15.00. Välj det som passar dig!

Skyddsombud Handels Avd.17

 

Inbjudan till digital utbildning för dig som skyddsombud med anledning av att förebygga självmord i Covid-19 krisen.

En föreläsning om vikten av att våga fråga och våga lyssna:

Varje år tar cirka 1 500 personer sina liv i Sverige. Det finns flera exempel, dokumenterade i forskning, som pekar på att självmord tillfälligt minskar under perioder då ett samhälle befinner sig i kris. Däremot riskerar självmorden att öka efter att den omedelbara krisen har gått över. Sverige står just nu inför samma typ av risk i samband med Coronapandemin och dess efterverkningar.

 

Innehåll
- Kort om Suicide Zero
- Hur kan du som medmänniska upptäcka varningstecken på psykisk ohälsa?
- Och vad kan du göra om du misstänker att någon har det tufft?
- Vi pratar om fakta och myter kring självmord, att livsomställningar kan innebära en risk, varningssignaler att vara uppmärksam på samt vikten av att förmedla hopp.

Målgrupp

Skyddsombud på arbetsplatsen.
Du behöver inte ha några som helst förkunskaper i ämnet utan det räcker att du är en intresserad medmänniska.

Föreläsare
Anna Sundkvist Kräutner, Regionansvarig Värmland, Suicide Zero

Bra att veta
 Anmäl dig till varmland@handels.se senast den 20 maj. Föreläsningen sker digitalt och varar i ca en timme och därefter finns utrymme för frågor. Vi kommer att bjuda in dig via teams, du får en länk att koppla upp dig på, du kan använda din smartphone, surfplatta eller dator. Du får ett mail i god tid.

Datum: 26 maj kl. 09.00-11.00  eller  27 maj kl. 13.00-15.00. Välj det som passar dig!

Ekonomi: Sök ledigt hos din arbetsgivare enligt 6 kap 4 § 4 stycket i AML. Arbetsgivaren står för förlorad arbetsförtjänst. Använd bifogad ansökningsblankett.

 

Med vänlig hälsning

Handels Avd.17  Karlstad

Gunilla Hallgren                 Martin Boström                   Patrik Sedin

Regionalt skyddsombud     Regionalt skyddsombud     Regionalt skyddsombud

 

 

Facklig ledighet §7 Förtroendemannalagen (FML)   Arbetsgivaren betalar din Lön och åberopa 6 kapitlet 4 § 4 stycket i Arbetsmiljölagen (AML)

Ämne                         Förebygga självmord, våga fråga och våga lyssna

 

Namn                   _________________________

 

Datum                        ___________________________

 

Tid                                ___________________________

 

Plats                            Digitalt via Teams

 

 

___-___-___        __________________________      

Datum                 Namn på den som lämnar in ansökan

                           

 

Informationen mottagen och skall besvaras inom 14 dagar

Om Arbetsgivaren motsätter sig ansökan skall det motiveras i skriftligt svar inom 14dagar.

Annars anses Ansökan beviljad.

 

 

Uppdaterad: 11 maj 2020