Min arbetsmiljö

Målgrupp: Medlem

 

Riktar sig till medlemmar med ett särskilt intresse för arbetsmiljöfrågor.

 

Kursen ger en översikt över vanliga arbetsmiljöfrågor, hur arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön ser ut och vad de själva kan göra för att påverka arbetsmiljön till det bättre på jobbet.

 

Vi hoppas även på att kursen kan leda till att fler medlemmar vill bli skyddsombud.

 

Kurstillfälle

 

 

Vid anmälan, glöm inte att ta med följande uppgifter.

Personnummer

Namn

Mobil nr

Arbetsplats

Ev allergier

 

Anmäl på:

Varmland@handels.se

    Uppdaterad: 10 december 2019