Kalendarium

 

Datum och plats för stegutbildningen 2018:

 

 

Ny utbildning med övernattning:

 • Steg 1+2   FML § 6 & 7,  3 dagar                    25-27 september
 • Steg 3   FML § 7,  3 dagar                               23-25 oktober
 • Steg 4   FML § 7, 3 dagar                                27-29 november

 

Ny utbildning utan övernattning (snabb stege, ej övernattning):

 • Steg 1+2   FML § 6 & 7, 3 dagar                     13-15 februari
 • Steg 3   FML § 7,  3 dagar                               6-8 mars
 • Steg 4   FML § 7, 3 dagar                                10-12 april
 • Steg 5   FML § 6, 3 dagar                                15-17 maj
 • Steg 6   FML § 6, 1 dag                                   31 maj

 

Pågående utbildning med övernattning:

 • Steg 5   FML § 6, 3 dagar                                23-25 januari
 • Steg 6   FML § 6, 1 dag                                   14 mars

 

Pågående utbildning utan övernattning:

 • Steg 5   FML § 6, 3 dagar                                20-22 februari
 • Steg 6   FML § 6, 1 dag                                   14 mars

                     

Anmäl dig till samtliga steg utbildningar på en gång för att underlätta din och arbetsgivarens planering.

 

Kursanmälan Stegutbildningen 2018: Anmäl dig till samtliga steg utbildningar som du tänker genomföra under året för att underlätta planeringen för både dig, arbetsgivaren och avdelningen.

Ny utbildning med övernattning:

  Steg 1+2 FML § 6 & 7, 3 dagar                       25-27 september

  Steg 3 FML § 7, 3 dagar                                   23-25 oktober

  Steg 4 FML § 7, 3 dagar                                   27-29 november

Ny utbildning utan övernattning (ej övernattning):

 Steg 1+2  FML § 6 & 7, 3 dagar                      13-15 februari

  Steg 3 FML § 7, 3 dagar                                   6-8 mars

  Steg 4 FML § 7, 3 dagar                                   10-12 april

  Steg 5 FML § 6, 3 dagar                                   15-17 maj

  Steg 6 FML § 6, 1 dag                                       31 maj

Pågående utbildning med övernattning:

  Steg 5 FML § 6, 3 dagar                                   23-25 januari

  Steg 6 FML § 6, 1 dag          (ej logi)             14 mars

Pågående utbildning utan övernattning:

  Steg 5 FML § 6, 3 dagar                                   20-22 februari

  Steg 6 FML § 6, 1 dag                                       14 mars

 
 

 

OBS ! Anmälan ska vara Handels tillhanda senast 1 månad innan utbildningen börjar.

Handels Avd.17 Verkstadsgatan 20, 652 19 Karlstad. varmland@handels.se

Du har rätt att vara ledig för fackliga studier enligt FML § 6 och 7 och ska begära ledigt senast 14 dagar innan kursen.

 
 

 

 

Alla Medlemmars Kurs                             AMK

Steg 1       Arbetsplatsen

Alla medlemmars kurs Arbetsplatsen är den naturliga kursen att börja med.

Facket börjar på din egen arbetsplats. På den här kursen får deltagaren lära sig vad man har för rättigheter på arbetsplatsen. Man får också lära sig mer om vad facket är och hur vi gör för att tillvarata dess intressen och hur han/hon kan göra för att själv tillvarata sina egna intressen.

Datum: 17 oktober och 6 november.

Plats: Handels Expedition, Verkstadsgatan 20, Karlstad.

Steg 2       Jobbet och Framtiden

Kursen handlar om sambandet mellan arbetslivet och samhället i övrigt. Hur du och ditt jobb påverkas av hur samhället omkring dig fungerar. Vad du och dina arbetskamrater kan bidra med för att få ett tryggare arbetsliv och en bättre fungerande vardag.

Datum: 30-31 januari, 5-6 mars eller 14-15 maj på Cinderella Viking Line.

13 mars, 29 maj, 29 augusti och 5 september på Handels Expedition, Karlstad.

 

Steg 3       Trygg medlem

Den tredje kursen heter Alla medlemmars kurs Trygg medlem.

Den är för den som är beredd att ta ett steg till. Vad kan den som är intresserad och engagerad medlem bidra med ?

Där får man lära sig att berätta för sina arbetskamrater varför så många som möjligt ska vara med i facket på arbetsplatsen. Träna på att genomföra informationssamtal. Vad kan man få för hjälp från avdelningen med att organisera på arbetsplatsen ?

Varför måste vi vara många i avtalsrörelserna ?

Man får också lära sig hur Handels organisation ser ut. Hur ska man göra för att påverka Handels ? Vilka uppdrag finns det ?

Datum: 7/11.

Plats: Handels Expedition, Verkstadsgatan 20, Karlstad.

Försäkringar:

Alla medlemmars kurs Försäkringar är en kurs för den som vill veta mer om sina försäkringar. Vi går igenom försäkringssystemet med samhällets, kollektivavtalets och Handels medlemsförsäkringar.

Den här kursen är fristående från de övriga delarna och kan läsas när som helst.

Datum: 30-31 januari, 5-6 mars eller 14-15 maj.

Plats:  Cinderella Viking Line.

 
 

 Ekonomi:    Du har rätt att vara ledig för fackliga studier enligt FML § 6 och ska begära ledigt senast 14 dagar innan kursen.

Handels betalar ett skattefritt utbildningsstipendium på 904:- kronor/kurs.

Handels bjuder på förtäring (fika och lunch).

 

 
 

 

Utbildningar för skyddsombud

 

 Grundutbildning för nya skyddsombud BAM – Bättre Arbetsmiljö

Kursen omfattar totalt 40 timmar. 2018 startar en kurs på våren.

 

20-21 mars                         BAM dag 1-2                    16 timmar

17-19 april                         BAM dag 3-5                    24 timmar

 

Inbjudan kommer att skickas ut till nya skyddsombud och de som ännu inte har gått grundutbildningen.

 

Vidareutbildning för skyddsombud

 

3-4 oktober                                              16 timmar

 

Även här kommer inbjudan att skickas ut till skyddsombuden.

 

 

 

                       

 

Handels försäkringsinformatörer kommer att bjudas in till en Försäkringskonferens Inbjudan skickas direkt till informatörerna.

 

 
 

 

 

 

 

Anmälan till kurser kan göras till varmland@handels.se eller 0771-666444

Uppdaterad: 25 augusti 2014