Kurser för förtroendevalda

DatumNamn
 • Bättre arbetsmiljö, BAM (5 dagar)

  Kurstyp: Arbetsmiljöutbildning
  Ämne: Bättre arbetsmiljö
  Målgrupp: Förtroendevald
  Stad: Grythyttan

    Grundutbildning av skyddsombud. När en arbetsplats har fått ett nytt skyddsombud ska den fackliga organisationen eller de anställda anmäla det till arbetsgivaren. Arbetsgivaren och facket har ett gemensamt ansvar för att det nya...

  • Steg 1 - uppdraget utan övernattning

   Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
   Ämne: Steg 1 - uppdraget
   Målgrupp: Förtroendevald
   Stad: Karlstad

   Du får en genomgång av ditt uppdrag och din roll som förtroendevald. Vi diskuterar argument för fackligt medlemskap. Du lär dig mer om fackets historia. Introduktion till det individuella arbetet med arbetsplatsutveckling. Ingen...

   • Steg 2 - arbetsplatsen utan övernattning

    Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
    Ämne: Steg 2 - arbetsplatsen
    Målgrupp: Förtroendevald
    Stad: Karlstad

    Vi går igenom hur du kan lägga upp det fackliga arbetet på den egna arbetsplatsen. Du lär dig skriva en förhandlingsframställan och får veta vilka lagar och avtal du kan använda dig av. Uppföljning av arbetet med arbetsplatsutveckli...

    • Steg 3 - lagarna

     Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
     Ämne: Steg 3 - lagarna
     Målgrupp: Förtroendevald
     Stad: Karlstad

     Du får en genomgång av arbetsrättslagar, diskrimineringslagar och arbetsmiljölagen. Vi diskuterar skillnader mellan lag och avtal. Människosyn och ideologier analyseras. Uppföljning av arbetet med arbetsplatsutveckling. Förkunskap:...

     • Steg 4 - lönen

      Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
      Ämne: Steg 5 - organisationen
      Målgrupp: Förtroendevald
      Stad: Karlstad

      Du får lära dig att genomföra en lokal löneförhandling och förstå sambandet mellan löner, priser och skatter, det vill säga villkoren för ordning och rättvisa på arbetsplatsen. Du får veta hur man bygger ett lönesystem på den egna...

      • Steg 5 - organisation

       Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
       Ämne: Steg 5 - organisationen
       Målgrupp: Förtroendevald
       Stad: Karlstad

       Vi diskuterar frågor om etik och moral i rollen som facklig ledare. I praktiska övningar lär du dig hur förhandlingar och möten genomförs. Du får veta mer hur du kan vara med och påverka Handels organisation. Uppföljning av arbetet...

       • Steg 6 - framtiden

        Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
        Ämne: Steg 6 - framtiden
        Målgrupp: Förtroendevald
        Stad: Karlstad

        Tillsammans gör vi en utvärdering av de föregående stegen och diskuterar eventuell komplettering av studierna. Tillsammans utformar vi en individuell plan för dina fortsatta fackliga studier. Vi diskuterar och analyserar arbetet med...

        Visa alla