Bättre arbetsmiljö, BAM Digitalt (5 dagar)

 

Grundutbildning av skyddsombud.

När en arbetsplats har fått ett nytt skyddsombud ska den fackliga organisationen eller de anställda anmäla det till arbetsgivaren. Arbetsgivaren och facket har ett gemensamt ansvar för att det nya skyddsombudet får den utbildning han eller hon behöver för att klara sina uppgifter.

 

Målgrupp:

Skyddsombud som inte genomgått grundutbildning.

 

Kurslängd:

5 dagar (40 timmar) (externat)

 

Ekonomi:

Arbetsgivaren står för lön under hela utbildningen. (FML §7)

Handels som anordnare står för ledare, lokal, kaffe och lunch.

 

Deltagaravgift:

6000kr/ deltagare, Arbetsgivaren står för kostnaderna

 

Kurstillfällen

DEL 1    2-3 mars sista anmälningsdag 3 februari

DEL 2    23-25 mars  

 

DEL 1    4-5 maj sista anmälningsdag 5 april

DEL 2    26-28 maj

 

DEL1    9-10 november sista anmälningsdag 10 oktober

Del 2    1-3 december

 

Intyg från arbetsgivaren ska skickas med när anmälan kommer till oss.

 

Vid anmälan, glöm inte att ta med följande uppgifter.

Personnummer

Namn

Mobil nr

Arbetsplats

Ev allergier

 

Anmäl på:

Varmland@handels.se

    Uppdaterad: 19 december 2011