Facklig feminism

Kursen har som mål att medlemmar ska:

  • Känna till vår värdegrund och människosyn
  • Känna till hur patriarkala och rasistiska maktstrukturer förhåller sig till klass och hur maktstrukturer samspelar med varandra
  • Förstå hur maktstrukturer påverkar arbetsplatser och samhället
  • Veta hur de feministiska och antirasistiska frågor kan drivas via facket
Uppdaterad: 22 januari 2019