Avdelsningens årsmöte

Avdelningens möte sammanträder en gånger om året. Mötet sker under våren.

På mötet är det val av ledamöter till avdelningsstyrelsen samt val av ledamöter som representerar vår avdelning i andra medlemsorganisationer. På mötet fastställs också föregående års bokslut.

    Uppdaterad: 2 januari 2017