Avdelsningens årsmöte 2020

Avdelningens möte sammanträder en gånger om året. Mötet sker under våren.

På mötet är det val av ledamöter till avdelningsstyrelsen samt val av ledamöter som representerar vår avdelning i andra medlemsorganisationer. På mötet fastställs också föregående års bokslut.

 

30 mars 2020

Klockan 12.00- 17.00

    Uppdaterad: 2 januari 2017