Tvärfackliga Studier 2020

ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO 
        OCH FACKFÖRBUNDEN I

  VÄRMLANDS OCH ÖREBRO LÄN

 

Information om fackliga studier

 

Ledigt för fackliga studier:

Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start.

Vi rekommenderar att du anmäler till arbetsgivaren i samband med anmälan till avdelningen som ska ske senast en månad före utbildningsstarten.

 

Ersättningar vid fackliga studier:

Ersättningar ser olika ut mellan förbunden, men för icke förtroendevalda ges ett skattefritt stipendium på 119 kr/timmen.

När det gäller förtroendevalda kan viss utbildning betalas av arbetsgivaren.

Har du frågor, kontakta ditt eget fackförbund

 

Anmälan som medlem:

Som medlem görs anmälan till studieorganisatören på din arbetsplats eller direkt till sektionen/avdelningens studieorganisatör, senast 4 veckor före kursstart.

Tänk på att det är din klubb/sektion/avd som bekostar din medverkan.

Vid utebliven närvaro tar ABF ut en avbokningsavgift på halva deltagaravgiften.

 

Anmälan som fackförbund: (viktigt att bara anmäla till dessa adresser)

Studieorganisatören anmäler till www.fackligutbildning.se eller:
ABF Värmland, anmalan.varmland@abf.se
ABF Norra Värmland, anmalan.norra_varmland@abf.se  (Sunne, Torsby, Hagfors)

ABF Örebro län, info.orebro@abf.se
Då ABF erhållit anmälan, skickas kallelse och program till deltagaren.
Detta sker senast 3-4 veckor före kursstart. Efter utbildningen faktureras deltagaravgiften och stipendieblanketterna sänds till respektive fack.

 

Kontaktpersoner:
ABF Värmland
: erika.bergkvist@abf.se 010-709 97 54
ABF Norra Värmland: maria.granath@abf.se  0560-127 07
ABF Örebro län: andreas.makela@abf.se  076-850 61 94

ABF VÄRMLAND                                       ABF NORRA VÄRMLAND

POSTHORNSGATAN 8                                KYRKOGATAN 4

656 32 KARLSTAD                                       685 30 TORSBY

TEL: 010-709 97 50                                        TEL: 0560-127 07, 0560-128 26

www.abf.se/varmland                                    www.abf.se/norravarmland


ABF ÖREBRO LÄN                                    LO-distriktet Örebro-Värmland

FREDSGATAN 18                                        KUNGSVÄGEN 33

703 61 ÖREBRO                                           691 31 KARLSKOGA
TEL: 019-601 54 00                                        TEL: 0586-21 95 00

www.abf.se/orebrolan                                  www.orebrovarmland.lo.se  

 

Medlem i facket en grundläggande medlemsutbildning

 

Målgrupp:

Alla medlemmar som vill veta mer om facket.

 

Innehåll:

Genomgång av fackets historia, arbetsmarknadslagar, arbetsmiljö, den fackliga organisationen, samt medlemskapets värde och försäkringar.

 

Ekonomi:

Man söker ledigt hos arbetsgivaren för studier.

Stipendiefond utbetalas 119 kr/timme, skattefritt

Deltagaravgift: 1 500 kr/deltagare. Avgift betalas av respektive fackförbund

Studiematerial, lunch och fika ingår.

 

Kurslängd:

Kursen är på 24 timmar fördelad på 3 heldagar.

 

Månad              Datum                Plats                           Sista anmälan

Februari             4-6                       Arvika                         4 januari

Mars                  6,13,20                 Karlstad                      6 februari

Mars/April         23,25/3-6/4          Torsby                        23 februari

Maj                    11-13                   Kristinehamn              11 april

Sep/Okt            21,23/9-5/10       Torsby                        21 augusti

Oktober             7-9                       Karlstad                      7 september

December          1-3                       Karlstad                      1 november

 

Anmälan: Gör du till ditt fackförbund, klubb

eller sektion som sedan vidarebefordrar detta

till ABF.

 

Medlemsutbildning 55+

Målgrupp:

Medlemmar över 55 år, utan förtroendeuppdrag

 

 

Innehåll:

Vad händer när jag blir pensionär? Kan jag sluta att arbeta innan jag fyller 65 år?

Har jag möjlighet att påverka min pension? Har jag/vi råd att bo kvar?

Vi hoppas på olika bl.a. Folksam, som kan reda ut dessa och kanske fler frågetecken.

 

 

Ekonomi:

Man söker ledigt hos arbetsgivaren för studier.

Stipendiefond utbetalas med 119 kr/timme, skattefritt

Deltagaravgift: 1 500 kr/deltagare. Detta betalas av respektive fackförbund

Studiematerial, lunch och fika ingår.

 

 

Kurslängd:

24 timmar fördelade på 3 heldagar.

 

 

Månad     Datum                       Plats          Sista anmälan

Maj/Juni    18/5-1,3/6                  Torsby       18 april

 

November 16,18,30                      Torsby       16 oktober

 

 Anmälan: Gör du till ditt fackförbund, klubb eller sektion som sedan vidarebefordrar detta till ABF.

 

Medlem i facket 2

(Facklig/politisk utbildning)

 Målgrupp:

Alla medlemmar som har gått Medlem i facket.

 

Innehåll:

Har du gått Medlem i facket och har ett intresse för samhälle och politik? Funderar du över den orättvisa värld vi lever i och undrar om det måste vara så? Vill du bygga ett gott samhälle där det råder jämlikhet och respekt för människovärdet? Medlem i facket 2 är i så fall utbildningen för dig!

 

Utbildningen handlar om att tänka fackligt kring makt, intressen och samverkan. Målet är att ge röst åt dig själv, åt kamraterna på arbetsplatsen och värna det demokratiska samtalet. Syftet är att inspirera till handling och lägga grunden för fortsatta samtal. Ytterst handlar det om att värna det fackliga samhällsuppdraget – där du kan göra skillnad.

 

Ekonomi:

Man söker ledigt hos arbetsgivaren för studier.  

Stipendiefond utbetalas med 119 kr/timme, skattefritt

Deltagaravgift: 1 500 kr/deltagare. Detta betalas av respektive fackförbund

Studiematerial, lunch och fika ingår.

 

Kurslängd:

Kursen är på 24 timmar fördelad på 3 heldagar

 

 

Månad                       Datum                       Plats         Sista anmälan

April/Maj                    20,22/4-4/5                Torsby       20 Mars

Maj                             18-20/5                       Kristineh.   17 April

Oktober/November    19,21/10-2/11             Torsby       19 September

 

Anmälan: Gör du till ditt fackförbund, klubb eller sektion som sedan vidarebefordrar detta till ABF.

 

Bättre arbetsmiljö (BAM)

 

Grundutbildning av skyddsombud.
När en arbetsplats har fått ett nytt skyddsombud ska den fackliga organisationen eller de anställda anmäla det till arbetsgivaren. Arbetsgivaren och facket har ett gemensamt ansvar för att det nya skyddsombudet får den utbildning han eller hon behöver för att klara sina uppgifter.

 

Målgrupp:

Skyddsombud som inte genomgått grundutbildning.

 

Kurslängd:

5 dag (40 timmar) (externat) (kursen kan läggas om efter deltagarna, sektionens och kursledarens önskemål)

 

Ekonomi:

Arbetsgivaren står för lön under hela utbildningen. (FML § 7)

ABF som anordnare står för ledare, lokal, kaffe och lunch

                        samt administration.

 

Deltagaravgift:

Värmland: 6 000 kr/deltagare, Örebro: 7 500 kr/deltagare
Arbetsgivaren står för kostnaden.
Ev övernattning och reseersättning sker i samråd med
arbetsgivaren. Detta är en kostnad som arbetsgivaren står för.

 

 

 

Intyg från arbetsgivare ska skickas med när anmälan kommer till oss på ABF! Se bilaga

 

Månad            Datum                                  Plats         Sista anmäla
Februari/Mars  25-26/2 & 24-26/3                  Karlstad     25 Januari

Maj/Juni          4-5/5 & 3-5/6                         Karlstad     4 April

September       1-2 & 28-30                             Arvika        1 Augusti

November       2-3 & 23-25                             Karlstad     2 Oktober

 

Anmälan: Gör du till ditt fackförbund, klubb eller sektion som sedan vidarebefordrar detta till ABF.

 

Vidareutbildning skyddsombud

Mål för utbildningen.
Stärka kunskapen om skyddsombudets metoder om rätt- och skyldigheter samt att utöva tillsyn på arbetsmiljön i företag och facklig organisation. Hur man gör riskbedömningar och mycket annat.

 

Målgrupp:

Skyddsombud som har gått grundutbildningen (Bättre arbetsmiljö)

 

Kurslängd:

Kursen är på 24 timmar fördelat på 3 heldagar

 

Ekonomi:

Arbetsgivaren står för lön under hela utbildningen. (FML § 7)

ABF som anordnare står för ledare, lokal, kaffe och lunch

samt administration.

 

Deltagaravgift:

5000 kr/deltagare faktureras efter utbildningen. I kostnaden ingår kursmaterial, dokumentation, lunch samt för- och eftermiddagskaffe.
Arbetsgivaren står för kostnaden (AML kap 6§4)
Ev övernattning och reseersättning sker i samråd med
arbetsgivaren. Detta är en kostnad som arbetsgivaren står för.

 

 

 

Intyg från arbetsgivare ska skickas med när anmälan kommer till oss på ABF! Se bilaga

 

Månad            Datum                  Plats                                 Sista anmäla
Februari            4-6                       Örebro                              7 Januari

 

 

Anmälan: Gör du till ditt fackförbund, klubb eller sektion som sedan vidarebefordrar detta till ABF.

 

Vid frågor kontakta gärna:

Andreas (Ante) Mäkelä

Verksamhetsutvecklare ABF Örebro

andreas.makela@abf.se

076-850 61 94

 

Jämställdhetsutbildning

Målgrupp:
Alla medlemmar och förtroendevalda

Ur innehållet:

  •  Jämlikhet
  • Jämställdhet
  • Folkbildning
  • Genus
  • Normer i samhället
  • Diskriminering
  • Fördommar

 

Ekonomi:

Deltagaravgift: 1 500 kr/deltagare (lunch, fika, material ingår i avgiften)

 

Kurslängd:

Kursen är på 16 timmar fördelat på 2 heldagar. (externat)   

 

Månad      Datum                       Plats         Sista anmälan

Februari     3/2 och 10/2               Örebro      7/1

November 2/11 och 9/11             Örebro      5 /10

 

 Anmälan: Gör du till ditt fackförbund, klubb eller sektion som sedan vidarebefordrar detta till ABF.

 

 

Uppdaterad: 9 december 2019