Historiskt Årsmöte för Handels avd 18 Västerås

Under torsdagen den 2 april genomfördes ett historiskt möte för avdelningen med anledning av den pågående Corona-pandemin. Istället för att samlas fysiskt på Aros Congress Center i Västerås strålade ombuden samman på den digitala plattformen EasyMeet.

Läs hela referatet här

Uppdaterad: 3 april 2020