Steg 4 - Lönen

Kursen omfattar tre dagar. Syftet är att du bland annat ska kunna förstå delarna i din egen lön, ha kännedom om sambandet mellan löner, priser och skatter.

Relaterade utbildningar

  • Steg 5 - Organisationen

    Plats: Västerås

    Kursen omfattar tre dagar. Målet är bland annat att du ska kunna tala inför en större grupp, genomföra en förhandling, känna till Handels organisation och demokratidel samt veta hur du kan påverka Handels.

Uppdaterad: 25 februari 2020