Arbetsutskottet

Avdelningens arbetsutskott (AU) förbereder styrelsens sammanträden och tar beslut i mindre frågor. Arbetsutskottet består av försteombudsmannen, ordföranden samt vice ordföranden.

 • ÅSA KRATZ

  Avdelningsordförande, avd 18 ArbetsplatsIF Metall, Eskilstuna
  Mobilnummer070-176 32 14
  asa.kratz@gmail.com
 • ELISABETH SANDBACK

  Vice ordförande, avd 18 ArbetsplatsICA Sjöhagen, Västerås
 • MADELEINE NILSSON

  1:e Ombudsman, avd 18 Västerås Direktnummer010-450 83 33
  madeleine.nilsson@handels.se