Avdelningsstyrelsen

Avdelningsstyrelsen är gemensamt ansvarig för avdelningens verksamhet. Mellan styrelsens sammanträden leds avdelningen av arbetsutskottet (AU).

Mötesdagar 2019

30/1, 20/2, 25/3, 24/4, 22/5, 19/6, 12/9, 18/10, 22/11 och 11/12.

 • ÅSA KRATZ

  Avdelningsordförande, avd 18 Västerås ArbetsplatsIF Metall, Eskilstuna
  Mobilnummer070-176 32 14
  asa.kratz@gmail.com
 • ELISABETH SANDBACK

  Vice ordförande, avd 18 Västerås ArbetsplatsICA Sjöhagen, Västerås
 • OWE EK

  Ledamot avdelningsstyrelsen, avd 18 Västerås ArbetsplatsH&M Lagret, Eskilstuna
 • ANNE-CHRISTINE BJÖRKMAN

  Ledamot, Styrelsen, avd 18 Västerås ArbetsplatsIca Ettan, Västerås
 • ANDREAS SAMUELSSON

  Ledamot avdelningsstyrelsen, Avd 18 ArbetsplatsCoop FT, Västerås
 • DANIEL HÖGBACKA

  Ledamot avdelningsstyrelsen, avd 18 ArbetsplatsICA DE, Västerås
 • LINDA KÖRLING

  Ledamot avdelningsstyrelsen, avd 18 Västerås ArbetsplatsCoop Pilgatan, Västerås
 • JONATHAN FORSGREN

  Suppleant avdelningsstyrelsen, avd 18 Västerås ArbetsplatsMenigo, Strängnäs
 • LOTTA CLADIN

  Suppleant avdelningsstyrelsen, avd 18 Västerås ArbetsplatsH & M, Köping
 • ANDREAS COLLANDER

  Suppleant avdelningsstyrelsen, avd 18 Västerås ArbetsplatsIKEA, Västerås
 • MADELEINE NILSSON

  1:e Ombudsman, avd 18 Västerås Direktnummer010-450 83 33
  madeleine.nilsson@handels.se
 • ANNIKA SALVÉN

  Verksamhetsassistent, avd 18 Västerås Direktnummer010-450 83 42
  annika.salven@handels.se