Kalendarium 2019

Datum: Händelse: Område: Gäller för:
7 jan-15 feb Lokala klubbar ska hålla årsmöten mellan v.2-7 Hela avdelningen Klubbar
16 januari Allmänna klubbens årsmöte Uddevalla Medlemmar
4-10 februari Vecka 6 - uppsökeri Hela avdelningen Områdesgrupper
5 februari Allmänna klubbens årsmöte Skövde Medlemmar
6 februari Allmänna klubbens årsmöte Strömstad Medlemmar
12 februari Allmänna klubbens årsmöte Trolhättan Medlemmar
13 februari Allmänna klubbens årsmöte Lidköping Medlemmar
16 februari Sista nomineringsdag till avdelningsuppdrag Skickas till avdelnigen Medlemmar
17 mars Kollektivavtalets dag Hela avdelningen Alla
26 mars Avdelnings årsmöte Hela avdelningen Avdelningsombud
2 april Förtroendemannakonferens Skövde Förtroendevalda i området
3 april Förtroendemannakonferens Lidköping/Uddevalla Förtroendevalda i området
4 april Förtroendemannakonferens Strömstad/Trollhättan

Förtroendevalda i området

26 april Europaparlamentsval    
2-8 september Vecka 36 - Uppsökeri Hela avdelningen Områdesgrupper
       
  Skyddsombudets dag Hela avdelningen Skyddsombud
7 november Verksamhetsdag Strömstad Förtroendevalda
12 november Verksamhetsdag Skövde Förtroendevalda
13 november Verksamhetsdag Trollhättan Förtroendevalda
14 november Verksamhetsdag Uddevalla/Lidköping Förtroendevalda
Uppdaterad: 24 november 2017