Bättre arbetsmiljö, BAM

Denna kurs är för dig som är vald till skyddsombud. BAM är en grundutbildning och är obligatorisk för alla skyddsombud enligt AML Kap 6 §4.

Utbildningen uppdelad i två delar på två tillfällen.

Del1 19-21 mars och Del2 7-8 maj

Del1 24-26 sep och Del2 12-13 november

OBS! Anmälan måste vara skriftlig. Vid anmälan över internet ses det som en intresseanmälan varefter vi skickar de handlingar som skall skrivas på och skickas tillbaka.

    Publicerad: 13 juni 2013