Arbetsutskottet

Avdelningens arbetsutskott förbereder styrelsens sammanträden och tar beslut i mindre frågor. Arbetsutskottet består av försteombudsmannen, ordföranden samt vice ordföranden.

  • JESSICA SAHLSTRÖM

    Ordförande, Avd 2 Trollhättan ArbetsplatsCoop Forum, Skara
  • MARIKA AXELSSON

    Vice ordförande, Avd 2 Trollhättan ArbetsplatsSyster och Bror Salonger, Skövde
  • ANKIE HEDLUND

    Försteombudsman, Avd 2 Trollhättan ArbetsplatsHandelsanställdas förbund, Trollhättan