Stärk dig genom att bilda kvinnligt nätverk på jobbet!

Handels avdelning 20 startar en pilotkurs för att

Stärka förtroendevalda kvinnor i butik genom att bilda kvinnligt nätverk på arbetsplatsen

Kursen riktar sig till kvinnliga fackombud och klubbstyrelseledamöter som jobbar i butik. Berörd målgrupp får en inbjudan med post runt 20 augusti 2019.

Bakgrund: Butiker är generellt kvinnodominerade arbetsplatser, med förhållandevis låg organisationsgrad och många otrygga anställningar. Den fackliga aktiviteten är också låg. Det råder en obalans i förhållandet på dessa arbetsplatser mellan arbetsgivare och arbetstagare. En grundläggande orsak till detta är de normer och strukturer i samhället som råder, dvs mannens överordning/kvinnans underordning.

Målet med utbildningen: Handels avdelning 20 vill genom utbildning ge kvinnor kunskap och verktyg för att bryta igenom strukturerna och få styrka att förhandla fram bättre villkor för sig och sina arbetskamrater.

Målet är att bilda kvinnliga nätverk på arbetsplatsen där man stöttar varandra i samtal och förhandlingar med arbetsgivaren.

Läs mer och anmäl dig senast den 30 september. OBS! Förlängd anmälningstid!

Uppdaterad: 15 augusti 2019