Artiklar från Avdelningsnytt i Stockholm

Här hittar du ett urval av de artiklar som publicerats i vår medlemstidning Avdelningsnytt i Stockholm.

Tidningen utkommer med 4 nummer per år och skickas hem till alla medlemmar.

Har du tips och idéer eller vill du komma i kontakt med tidningen av annan orsak, skicka ett mejl till avdnytt.stockholm@handels.se

Uppdaterad: 2 oktober 2018