Hur har du det på jobbet, Gunnel Gräff Nyman?

Chans att lära nytt och göra skillnad för sina kollegor. Gunnel Nyman Gräff jobbar fackligt på Hyresgästföreningen i Stockholm.

Möt Gunnel Nyman Gräff, ordförande i fackklubben på Hyresgästföreningen i Stockholm.
- Bästa sättet att påverka på jobbet är att gå med i klubbstyrelsen.

I snart 30 år har Gunnel Nyman Gräff jobbat på Hyresgästföreningen i Stockholm. Lika länge har hon varit medlem i Handels. 
– Det hänger ihop, säger hon. Det är samma folkrörelsetanke i båda organisationerna så det är självklart att vara med i facket.

Numera är hon också ordförande i Handels fackklubb och ledare för ungefär 90 medlemmar.

Vad gör du på jobbet?

– Jag är verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen i region Stockholm.
– Jag är med och startar nya föreningar och utvecklar Hyresgästföreningens lokala verksamhet i Brännkyrka och Hägersten. Ofta är jag med på utåtriktade aktiviteter och jobbar nära de förtroendevalda i styrelsen. Ibland medverkar jag på utbildningar.
– Det är ett energigivande men krävande jobb.

Hur blev du fackligt aktiv?

– Jag gick den klassiska vägen: började i valberedningen, blev huvudskyddsombud och valdes till ordförande för 2,5 år sedan.
– Jag ville vara med och utveckla klubben och bästa sättet att påverka är att delta i styrelsearbetet.

Varför är du aktiv?

– Jag tycker om att lära mig nya saker, till exempel avtal och lagar, men framför allt för att vi gör skillnad på jobbet. Vi syns och finns till för medlemmarna och vi kommer lite framåt hela tiden. Det är roligt när vi får beröm, men ibland är det ett kämpigt uppdrag också.

Vilka fackliga frågor jobbar ni med just nu?

– Det handlar mycket om arbetsmiljön. Många har oreglerad arbetstid så det är lätt att jobba för mycket och brinna upp.
– Vi hanterar personärenden, löneförhandlar, tolkar kollektivavtalet – ja, vi jobbar med frågor som gäller alla från enskild medlem till hela kontoret.

Facket syns på jobbet

Fackklubben på Hyresgästföreningen samlar de anställda under lättsamma former. I höst blir det både lunch- och kafémöten.
• 13 september - Lunchmöte om valet och löner.
• 16 oktober - Fika med tema stress.
• 13 november - Lunchmöte.
• 7 december - Fika & julavslutning.

Artikel ur Avdelningsnytt i Stockholm nr 3 2018

Läs fler nyheter från Handels avd 20 Stockholm/Gotland

Publicerad: 5 november 2018