Frida leder storklubb för 21 Hemköpsbutiker i Stockholm

– Hej, vi vill bli fackliga. Hur gör vi? Så lät det 2011 när Frida Antbrink bestämde sig för att bli fackligt aktiv och ringde fackklubben på Hemköp. Nu är hon ordförande i klubben som omfattar 21 butiker i Stockholmsområdet med sammanlagt 1200 anställda.
I slutet av den långa korridoren i personalutrymmena på Hemköp Skanstull huserar en av Stockholms storklubbar. Här planeras den övergripande fackliga verksamheten – för 21 butiker. 
Storklubben på Hemköp är ett storstadsfenomen, men är inte ensam: Även de anställda på till exempel H&M, Coop, Willys och Lindex jobbar fackligt tillsammans över butiksgränserna.
Precis som de vanliga fackklubbarna på jobbet ägnar klubben på Hemköp mycket tid till förhandlingar. Men de har också sina egna utmaningar: Att hitta arbetssätt så att facket och medlemmarna möts.
– Vi byter fokus nu och ska jobba mer med medlemsvärvning och att bli mer synliga ute i butikerna, säger ordförande Frida Antbrink. 

 

21 medlemsmöten 2019

Butikerna brukar ha två gemensamma medlemsmöten per år, men från och med nästa år ska storklubben arrangera 21 medlemsmöten. Ett i varje butik.
– Det främsta syftet är att lyssna på medlemmarna! Vi vill veta hur de mår och vad de vill att vi ska jobba med, säger Frida Antbrink.
Styrelsen ska göra en gemensam dagordning och skiftas om att delta på mötena. De arbetar systematiskt, precis som de har gjort i flera andra frågor.

 

Försöker jobba förebyggande

De 21 butikerna har 1200 anställda och det finns alltid uppgifter att ta tag i. Förr lade de mycket energi på att lösa akuta frågor, men numera försöker de jobba mer långsiktigt och förebyggande. 
Det har gett resultat. Skyddsombuden kommer in tidigare vid ombyggnader, de har förhindrat uppsägningar och det har vuxit fram en samverkan med butiks- och regionchefer – en av klubbens största framgångar, enligt Frida Antbrink.
– Vi ska röra oss framåt hela tiden och då måste vi systematisera vårt arbete. Annars hinner vi inte med, säger hon och berättar att pottförhandlingar, schemagranskning och möten är organiserade.
Det gäller även arbetsmiljöarbetet. Från och med i år har alla butiker en skyddskommitté – efter önskemål från medlemmarna på ett årsmöte. På tur att organiseras är bemanningsplaneringen. Processen pågår. 
– Det är klubben som drivit frågan om skyddskommittéer, men nu tar företaget åt sig äran, skrattar Frida Antbrink .
– Medlemmarna ser inte alltid att det är facket som driver förändring, för skillnaden kommer gradvis. Det är svårt att vara synlig som storklubb.
Den utmaningen tar klubben med sig in i 2019.
 

Vill ha fackliga ombud i alla butiker

Idag finns det skyddsombud, fackombud och Handelsombud i 15 butiker men målet är att ha fackliga ombud i alla. 
– Vi vill ha aktiva ombud som pratar om medlemmarnas frågor och om Handels. Alla ska veta vem som är Handels i sin butik!
Hon tror att de anställda skulle bli mer aktiva och ställa fler frågor om de fick bättre koll på sina rättigheter och skyldigheter. Kunskap är makt, slår hon fast, och önskar att alla anställda utbildar sig.
– Det vore fantastiskt om vi kunde erbjuda Hemköps alla 1200 anställda att gå kursen Handels för alla.
Klubbstyrelsen fortsätter att systematisera och hitta rutiner, exempelvis om företagets budget och hur de kan få bort de korta anställningarna. Parallellt pågår den dagliga verksamheten med förhandlingar om exempelvis chefstillsättningar och psykosociala frågor. Och nästa år blir det även förhandlingar inför den kommande flytten av e-handeln. Den ska flyttas från butikerna till ett lager.
– Företaget säger att flytten inte ska leda till någon övertalighet, för personalomsättningen är stor, men gör den det så har vi i klubben redan tänkt ut en plan B.
I klubbstyrelsen är Camilla Lindberg, Bo Kedemar, Marie Lindqvist, Roselyn Bergling, Ralf Sundberg och Madeleine Hahne också aktiva.
Publicerad i Avdelningsnytt nr 4 2018.
Uppdaterad: 24 januari 2019