Vassa skyddsombud lyfter hela arbetsplatsen

Ledartexten publicerad i Avdelningsnytt nr 3, 2019

LEDARE, Avdelningsnytt nr 3, 2019:

Vi har en intensiv höst framför oss. Samtidigt som vi slipar organisationen inför avtalsförhandlingarna nästa år, jobbar vi långsiktigt för att stärka och vässa våra förtroendevalda.

Redan i oktober bjuder vi in våra aktiva medlemmar till en informationskonferens om bland annat förtroendemannalagen. Det är en viktig lag som ger fackliga förtroendemän rätt att arbeta med alla de uppgifter som krävs för att organisera verksamheten.

Dessutom: Rätt att använda rimlig tid för att utföra uppdraget.
Vi ska helt enkelt ha tid att sköta våra uppdrag så att vi kan göra bra aktiviteter och förhandlingar på arbetsplatsen. Förberedelser, aktivitet, efterarbete – allt det har vi rätt att göra på facklig tid. Men klubben måste planera sin verksamhet och förhandla om tiden. Mer om detta på informationskonferensen den 1 oktober.

I höst fortsätter vi att uppmärksamma skyddsombuden, bl a under arbetsmiljöveckan och på vidareutbildningen för förtroendevalda i slutet av oktober. Skyddsombuden har en särställning på arbetsplatsen och har mycket stora befogenheter. Ofta jobbar de i det tysta. Vi behöver lyfta deras status så att fler ser vilket fantastiskt arbete de gör. De berikar arbetsplatsen med sin djupa kompetens och är en investering för varje företag. Det är trots allt arbetsgivarna som är ansvariga för arbetsmiljön.
 
Det är i dagarna ett år sedan riksdagsvalet och det har blivit tydligare än någonsin att vi måste få fler politiker med arbetarbakgrund som vet vikten av trygghet på arbetsmarknaden. Just nu försöker politiken genomföra det så kallade Januariavtalet. Punkt 20: "Arbetsrätten moderniseras" anger att arbetsrätten ska ändras och undantagen från turordningsreglerna utökas. Det är helt verklighetsfrämmande för våra medlemmar. Vi kämpar för att fler ska få trygga jobb – inte färre!
Våra fackliga frågor påverkas av de politiska besluten, och om vi ska komma framåt måste fler förtroendevalda och arbetstagare engagera sig i politiken. Vi ska driva våra frågor tillsammans och inte överlåta till andra att styra vår vardag. Vill du ta första steget i höst rekommenderar jag vår nya samhällspolitiska kurs. Förtroendevalda kan ansöka till facklig-politisk aftonskola. Vi bygger långsiktigt!

Det politiska läget kan komplicera våra egna förhandlingar. För om politikerna misslyckas att skydda oss och försämrar lagar måste vi hantera frågorna i förhandlingar med våra arbetsgivare.

Nästa år möts vi igen och förberedelserna pågår för fullt i avdelningen. Det är viktigt att så många som möjligt deltar i processen så berätta för dina fackliga ombud vad du vill förändra och förbättra i avtalen.

Och glöm inte att höra med dina arbetskamrater om de vill bli medlemmar i Handels för så bygger vi styrka. Tillsammans kräver vi vår rätt med stolthet!

Rasmus Tallén, ordförande Handels avdelning 20

Uppdaterad: 5 september 2019