Scheman som passar dig!

Det är större chans att hörsammas om du har betydande skäl som omsorg om barn när du lämnar in önskemål om schemat.

Önska före 30 september så kan du få ett
schema som passar dig

Hur vill du jobba nästa år? Avtalet för butiker ökar dina möjligheter att påverka ditt arbetsschema – om din arbetsplats har avtal med Handels.

Före den 30 september kan du lämna in önskemål till din chef om hur du vill jobba kvällar, helger och helgdagar. Kanske tränar du fotboll tre kvällar i veckan eller måste försäkra dig om att hinna hämta barn på förskolan?
– Du kan lämna hur många önskemål som helst, säger Josefin Salminen, ombudsman i Stockholm.
– Men det är klart – betydande skäl som exempelvis vård och omsorg om barn väger tyngre än fotbollsträning, säger hon.
Du kan också samtidigt lämna in önskemål till din chef om fem fridagar, alltså särskilda dagar nästa år då du inte vill vara schemalagd.

Det här ska du lämna in till chefen skriftligt före den 30 september enligt detaljhandelsavtalet:
1. Vilka fem dagar vill du vara ledig nästa år? 
2. Hur vill du jobba på kvällar, lördagar, söndagar och helgdagar?

Fackombud och klubbar samt arbetsgivaren tittar på dina önskemål i samband med den övergripande bemanningsplaneringen. De samråder. I planeringen ska parterna också ta hänsyn till familjeskäl och de anställdas rätt att vara lediga 16 sammanhängande lördagar och söndagar om året. Först därefter kan arbetstidsschemat fastställas.

I den bästa av världar får alla tillsvidareanställda ett årsschema. Man kan också ha ett rullande schema och det måste täcka minst sex månader.
Ett schema behöver inte följa kalenderåret och i så fall ska man lämna in sina önskemål tre månader innan schemat ska börja gälla.
Tyvärr har många handelsanställda kortare schema.
– Prata med arbetsgivaren och kräv ett årsschema, alternativt halvårsschema om ni går på rullande, säger Josefin Salminen.
– Det underlättar för alla med en årsplanering.
– Visst tar det lite tid att planera, men sedan har man ett färdigt dokument och alla vet vad som gäller.
Du ska få ditt schema minst en månad i förväg. Enligt avtalet ska chefen försöka tillmötesgå dina önskemål – och går inte det ska chefen förklara varför.

Sedan kan det bli ändringar i schemat. Dessa ska också meddelas minst en månad i förväg.
– Om det händer saker som arbetsgivaren inte kunnat förutse, som exempelvis att det köpcentrum butiken ligger i ändrar sina öppettider, kan schemat ändras under året, säger Josefin Salminen.
– Men julhelg, inventering och personalmöten är förutsägbara och ska vara med i årsschemat, säger hon.
Den anställde kan motsätta sig en ändring inom tre dagar, men måste ange skäl till detta. Om arbetsgivaren står fast vid sitt förslag så måste arbetsgivaren kalla till lokal förhandling.

Om man inte blir överens om årsschema eller ändringar kan Handels kalla till förhandling. Kontakta ditt fackombud på jobbet eller Handels Direkt: 0771-666 444.

Artikeln är publicerad i Avdelningsnytt i Stockholm nr 3 2019.

Läs fler nyheter från avdelning 20 här.

 

Uppdaterad: 19 september 2019