Högtryck i avdelningens valberedning

Alexis Lara Bueno leder valberedningens arbete och jobbar utifrån ett nytt koncept.

Avdelningens valberedning jobbar just nu för högtryck med att sammanställa de nomineringar som kommit in för olika uppdrag inom avdelningen.

Resultatet av deras arbete ska bli ett förslag för avdelningsombuden att ta ställning till när val av ledamöter till avdelningsstyrelse och andra uppdrag genomförs på avdelningens årsmöte den 9 april.


Välgrundade förslag
Valberedningen förslag är noga genomtänkt vad gäller bransch, kön, ålder och lämplighet. Det berättar valberedningens ordförande Alexis Lara Bueno som till vardags jobbar på Coops lager i Bro där han också är sammankallande i fackklubbens valberedning.
Valberedningens ledamöter är ofta med som åhörare på avdelningsstyrelsens möten. De vill med egna ögon och öron se hur styrelseledamöterna förvaltar sitt uppdrag, hur de bidrar till styrelsearbetet och att själva mötena blir bra.
– I år har valberedningen också som mål är att kontakta alla som nominerats, säger Alexis Lara Bueno.
– Alla ska ha samma chans att berätta om sina erfarenheter och kompetenser. Vi frågar om de har lämplighet, dvs möjlighet att avsätta tiden uppdraget tar.
Om avdelningsombuden tycker att valberedningen gjort ett bra jobb och röstar enligt deras förslag får vi besked om på avdelningens årsmöte den 9 april. Då ska även en valberedning väljas.

 

Under året har avdelningens valberedningen arbetat utifrån ett för dem nytt koncept: 

Transparens. De ska vara tydliga med varför urvalet på listan ser ut som det gör.

Hög etik. Valberedningens ledamöter representerar alla branscher. Arbete sker bakom lyckta dörrar. Ingen jäv ska förekomma.
Kompetens. Personer som sätts upp på listorna ska ha kompetens som passar till uppdraget. Attityd och inställning till uppdraget är lika viktigt som sakkunskap.

Publicerad i Avdelningsnytt nr 1 2019.


Läs fler nyheter från Handels avd 20 Stockholm.

 Läs mer om avdelningens årsmöte och anmäl dig, senast den 22 mars!

Uppdaterad: 19 mars 2019