Kurser för förtroendevalda

Våra fackliga utbildningar ska ge verktyg för att ta makten över de egna arbetsförhållandena och flytta fram de fackliga positionerna!

Det huvudsakliga syftet med våra kurser och utbildningar är att våra medlemmar och förtroendevalda ska känna till och förstå fackets idé och hur den svenska modellen fungerar.

Under respektive kurs kan du läsa mer om vad den innehåller, om det krävs eventuella förkunskaper samt vilken målgrupp den riktar sig till (sortera kurserna så de kommer i ordning genom att klicka på till exempel namn).

Viktig information gällande den grundläggande förtroendemannautbildningen (Steg 1-6)! Under 2020 kommer den successivt att fasas ut för att förbereda för de nya utbildningar som lanseras 2021. Har man inte gått klart Steg-utbildningen så är det under 2020 som det finns möjlighet till det.

Om datumen inte passar för Steg 1 och Steg 2 så kan man även söka "Vald på jobbet" - en tvärfacklig utbildning, som motsvarar Steg 1-2, för att sedan kliva på Steg 3-6.

Viktigt att veta vid anmälan:
Bekräftelsen till våra kurser skickas ut senast en vecka efter sista anmälningsdagen. Glöm inte att redan nu ansöka om preliminär ledighet hos din arbetsgivare.

Välkommen på kurs!

Vidareutbildningar genom LO:

Viktigt att veta är att du som förtroendevald ska ha gått den grundläggande förtroendemannautbildningen (Steg 1-6) eller motsvarande för att kunna söka vidare till LO´s utbildningssystem. Ansökan görs genom att klicka på länken www.fackligutbildning.se

Frågor kring dessa utbildningar mailas till studieansvarig på avdelning 20 - anmalan20@handels.se.

DatumNamn
 • Bemanningsplanering - butik

  Kurstyp: Övriga utbildningar
  Ämne: Granska scheman
  Målgrupp: Förtroendevald
  Stad: stockholm

  Välkommen på utbildningen i Bemanningsplanering! Vi kommer att gå igenom hur man arbetar med bemanningsplanering enligt våra berörda kollektivavtal. Målgrupp: Fackombud eller ledamöter i fackklubbar på butikssidan. Ledighet och...

  • Bättre Arbetsmiljö (BAM) Digitalt - 5 dagar

   Kurstyp: Arbetsmiljöutbildning
   Ämne: Bättre arbetsmiljö
   Målgrupp: Skyddsombud
   Stad: Stockholm

   Välkommen till en av Handels mest populära utbildningar! Bättre arbetsmiljöutbildningen är kursen för nyvalda skyddsombud/huvudskyddsombud samt de skyddsombud/huvudskyddsombud som inte genomgått grundutbildningen. När du gör...

  • Diskriminering & arbetsmiljö

   Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
   Ämne: Kurser
   Målgrupp: Förtroendevald
   Stad: Stockholm

   Diskriminering & Arbetsmiljö - fjärde delen i den nya grundläggande förtroendemannautbildningen! Kursen behandlar värderingsfrågor och normer. Deltagarna får kunskap om Diskrimineringslagen, Föräldraledighetslagen och Organisatorisk...

  • Förhandling

   Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
   Ämne: Kurser
   Målgrupp: Förtroendevald
   Stad: Stockholm

   Den andra kursen i den nya förtroendemanutbildningen Kursen ger grundläggande kunskaper i förhandlingsmetodik och förhandlingsstrategi innan, under och efter förhandling. Deltagarna får kunskap om förhandlingsformalia, tystnadsplikt...

  • Hot & Ensamarbete (inom butik) - 2 dagar

   Kurstyp: Arbetsmiljöutbildning
   Ämne: Rån, hot och våld
   Målgrupp: Skyddsombud
   Stad: Stockholm

   Kursen har som tema hot, trakasserier och ensamarbete. Vi fördjupar oss i dessa frågor, men går även igenom vanliga arbetsmiljöfrågor, arbetsmiljölagen och föreskrifterna. Målet med kursen är att få fördjupade kunskaper om...

   • Klubbskolan - 2 dagar

    Kurstyp: Övriga utbildningar
    Ämne:
    Målgrupp: Förtroendevald
    Stad: Stockholm

    Välkommen till Klubbskolan! Handels utbildning för våra styrelseledamöter där fokus ligger på klubbutveckling, organisering och värvning samt styrelsearbete för att stärka klubben. Utbildningen kommer utgå från er egen arbetsplats o...

    • Kollektivavtalet

     Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
     Ämne: Steg 2 - arbetsplatsen
     Målgrupp: Förtroendevald
     Stad: Stockholm

     Hur ser ditt avtal ut? Kursen ger grundläggande kunskap i det egna kollektivavtalet och hur en avtalsrörelse går till.  Deltagarna får verktyg för avtalsbevakning och kunskap om lokala avtal. Kursen behandlar även Handels organisati...

    • Kvinnligt nätverk - varför då och hur gör man?

     Kurstyp: Övriga utbildningar
     Ämne: Avdelningar
     Målgrupp: Förtroendevald
     Stad: Stockholm och Åkersberga

     Butiker är generellt kvinnodominerade arbetsplatser, med förhållandevis låg organisationsgrad och många otrygga anställningar. Den fackliga aktiviteten är också låg. Det råder en obalans i förhållandet på dessa arbetsplatser mellan...

     • Utbildning för Avdelningsombud

      Kurstyp: Övriga utbildningar
      Ämne: Övriga ämnen
      Målgrupp: Förtroendevald
      Stad: Stockholm

      Kursen för dig som är vald till Avdelningsombud! Kursen är på 1 dag och riktar sig till nyvalda och gamla avdelningsombud. Kursen innefattar både teoretiska och praktiska delar. Vi går igenom vad ditt uppdrag innebär samt vilka fråg...

     • Utbildning för Handelsombud

      Kurstyp: Övriga utbildningar
      Ämne: Kurser
      Målgrupp: Förtroendevald
      Stad: Stockholm

      Är du Handelsombud på din arbetsplats? Syftet med kursen är att få insikt om varför vi har fackföreningar, varför det är viktigt att vara många medlemmar samt varför det är viktigt att upprätthålla och förbättra kollektivavtalen. Du...

      • Vald på jobbet

       Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
       Ämne:
       Målgrupp: Förtroendevald
       Stad: Stockholm

       Vald på jobbet är första steget i vår grundläggande förtroendemannautbildning. Kursen ger kunskaper om idén med facket och det fackliga löftet, uppgifterna och rollen som förtroendevald. Kursen ger också kunskap om Förtroendemannala...

      • Vald på Jobbet - Tvärfackligt

       Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
       Ämne:
       Målgrupp: Förtroendevald
       Stad: Ej bestämt

       Första delen i den nya grundläggande förtroendemannautbildningen! Vald på Jobbet är en grundläggande tvärfacklig utbildning som ger kunskaper om idén med facket och det fackliga löftet, uppgifterna och rollen som förtroendevald....

      Visa alla