Bemanningsplanering - butik

Välkommen på utbildningen i Bemanningsplanering!

Vi kommer att gå igenom hur man arbetar med bemanningsplanering enligt våra berörda kollektivavtal.

Målgrupp: Fackombud eller ledamöter i fackklubbar på butikssidan.

Ledighet och Ekonomi: Ledighet beviljas enligt FML § 7 (dvs. arbetsgivaren betalar för din förlorade arbetsförtjänst) men medverkar du på ledig dag (och Handels ska gå in och ersätta) ska underlag för detta bifogas uppdragsredovisningen.

Viktigt att veta vid anmälan:
Bekräftelsen skickas ut senast en vecka efter sista anmälningsdagen. Glöm inte att redan nu ansöka om preliminär ledighet hos din arbetsgivare.

Välkommen på kurs!

    Uppdaterad: 26 augusti 2013