Hot & Ensamarbete (inom butik) - 2 dagar

Kursen har som tema hot, trakasserier och ensamarbete. Vi fördjupar oss i dessa frågor, men går även igenom vanliga arbetsmiljöfrågor, arbetsmiljölagen och föreskrifterna.

Målet med kursen är att få fördjupade kunskaper om arbetsmiljöarbetet i samband med hot och våld. Vi fördjupar oss i temat, men går även igenom vanliga arbetsmiljöfrågor, arbetsmiljölagen, föreskrifterna samt systematiskt arbetsmiljöarbete, skyddsombudets roll och uppgifter.

Kurslängd: 2 dagar

Målgrupp: Skyddsombud och Huvudskyddsombud (Inom butik)

Ekonomi och ledighet: Förtroendevalda deltar och söker ledigt med stöd av FML § 7 (dvs. arbetsgivaren står för förlorad
arbetsförtjänst enligt schema). Deltar en på ledig dag (och Handels ska ersätta) ska detta styrkas med underlag/intyg som tas med till kursen.

Viktigt att veta vid anmälan:
Bekräftelsen skickas ut senast en vecka efter sista anmälningsdagen. Glöm inte att redan nu ansöka om preliminär ledighet hos din arbetsgivare.

Välkommen på kurs!

    Uppdaterad: 26 augusti 2013