Kvinnligt nätverk - varför då och hur gör man?

Butiker är generellt kvinnodominerade arbetsplatser, med förhållandevis låg organisationsgrad och många otrygga anställningar. Den fackliga aktiviteten är också låg. Det råder en obalans i förhållandet på dessa arbetsplatser mellan arbetsgivare och arbetstagare. En grundläggande orsak till detta är de normer och strukturer i samhället som råder, dvs mannens överordning/kvinnans underordning.

Handels avdelning 20 vill därför genom en pilotutbildning ge kvinnor kunskap och verktyg för att bryta igenom strukturerna och få styrka att förhandla fram bättre villkor för sig och sina arbetskamrater.

Mål: Bilda kvinnliga nätverk på arbetsplatsen där man stöttar varandra i samtal och vid förhandlingar med arbetsgivaren.

Målgrupp: Förtroendevalda kvinnor (fackombud eller ledamöter i klubb) i butiker där det arbetar flera kvinnor.

Kurslängd: Kursen genomförs vid 5 tillfällen och det är viktigt att du kan delta vid samtliga tillfällen. Datum enligt nedan med start 22 oktober 2019. 

Förkunskaper: Du ska ha gått någon av Handels medlemsutbildningar (Medlem i facket eller Alla medlemmars kurs) eller motsvarande.

Ledighet och ekonomi: Ledighet beviljas enligt FML § 6, det vill säga du begär ledighet utan lön för fackliga studier. Du får ett skattepliktigt utbildningsarvode från Handels som är minst 1 368 kr/dag (beroende på vad du tjänar).

Anmälan: Anmäl dig med bifogad talong eller via hemsidan. Det finns endast ett begränsat antal platser. Anmälan skall vara Handels avdelning 20 tillhanda senast den 30 september.

På Runö finns möjlighet att få hjälp med barnvakt om det behövs, ange det i anmälan i fältet ”övrigt”.

Bekräftelse på om du kommit med på utbildningen skickas ut i god tid innan kursstart. Glöm inte att redan nu ansöka om preliminär ledighet hos din arbetsgivare.

Frågor: Kontakta Natasja Mrdjanov via mejl mrdjanov@hotmail.com

Välkommen att vara med i denna nya utbildning
för dig som är kvinna och förtroendevald!

    Uppdaterad: 15 augusti 2019