Snabbstegen - Intensiv stegutbildning

Ännu en chans att gå Handels Snabbstege
- intensivutbildningen för förtroendevalda.

Då det varit ett starkt tryck från förtroendevalda, sätter vi nu en extra Snabbstegsutbildning. På den här kursen läser alla sex steg i Handels utbildningstrappa under sammanlagt 13 dagar vid fyra olika tillfällen, oktober till december 2019.

Detta är absolut sista chansen för dig att gå steg-utbildningen, för nästa år drar Handels nya utbildning för förtroendevalda igång.

Så välkommen till vår Snabbstege - en intensiv utbildning! Läs mer och anmäl dig via hemsidan, handels.se/stockholm/kurser.

Blir du antagen så är det till alla 4 block för du söker ledigt för samt går, det går inte att hoppa på mitt i.

Kurslängd: 13 dagar
 
Målgrupp: Denna kurs vänder sig till fackombud samt ledamöter i fackklubbar som inte påbörjat stegutbildningen men där en ser behovet av att utbilda sig själv eller klubben snabbt i och med förhandlingsmandatet.
 
Ekonomi:
  • Block 1: Handels betalar en halv dag (4tim: steg 1) och arbetsgivaren 2,5 dag (dvs. halva steg 1 och samtliga dagar på steg 2)
  • Block 2: Arbetsgivaren betalar för förlorad arbetsförtjänst för samtliga dagar (steg 3)
  • Block 3: Arbetsgivaren betalar för förlorad arbetsförtjänst för samtliga dagar (steg 4)
  • Block 4: Handels betalar utbildningsarvode för samtliga dagar (steg 5+6)
Viktigt att veta vid anmälan: Bekräftelsen skickas ut senast en vecka efter sista anmälningsdagen. Glöm inte att redan nu ansöka om preliminär ledighet hos din arbetsgivare.
 

Välkommen på kurs!

Uppdaterad: 21 november 2016