Avdelningsmöte 13 oktober 2020

Välkommen till höstens Avdelningsmöte

 

Avdelningsstyrelsen har gått igenom alla inkomna motioner inför handels kongress 2021 och valberedningen har gått igenom alla som blivit nominerade till kongressombud, och nu får utvalda representanter (som bland annat utsetts på klubbarnas årsmöten) rösta fram vilka som ska bli avdelningens kongressombud och vilka motioner avdelningen ställer sig bakom inför handels kongress

Dagen avrundas med några vanliga höstmötespunkter med aktuell inforamtion och lite om avdelningens verksamhet 2020.

Kallelse och handlingar skickas ut till berörd målgrupp: Ordinarie avdelningsombud, fackombud samt orförande i riksföreningar.

Notera:

  • Riksföreningar får anmäla 1 person per förening som är arbetar i Stockholm. Observera att inbjudan skickas till registrerad ordförande som får vidarebefordra till den som ska gå.

Du som är ombud från Gotland: Anmäl dig enligt ovan, men tänk också på att snarast kontakta Wiola Öst (wiola.ost@handels.se) på Handels avdelningskontor i Visby så att hon kan boka din resa till Stockholm.

Viktigt att veta vid anmälan: Vi kommer inte att skicka ut en bekräftelse på ditt deltagande utan din anmälan ska ses som en bekräftelse.

Varmt välkomna!

    Uppdaterad: 2 september 2019