Vidareutbildning för Skyddsombud

Välkommen till avdelningens vidareutbildning för Skyddsombud och Huvudskyddsombud Digitalt!

Aktuella ämnen och nyheter inom arbetsmiljön och arbetsmiljölagstiftningen lyfts upp samt diskuteras.

Tre huvudpunkter den 20 oktober:


1. Kemikalier i din arbetsmiljö. Det blir allt vanligare med kemikalier i vår arbetsmiljö inom alla branscher.

2. Handintensivt arbete - vad är det? Ett begrepp som förekommer allt oftare när vi pratar arbetsmiljö.

3. Alkoholproblem i arbetslivet. Går det att förebygga och förhindra?

Målgrupp: Skyddombud och Huvudskyddsombud

Ledighet och ekonomi: Ledighet beviljas enligt förtroendemannalagen §7 (arbetsgivaren betalar förlorad arbetsförtjänst). Medverkan på ledig dag ska styrkas med underlag eller intyg.

Viktigt att veta vid anmälan: Vi kommer inte att skicka ut en bekräftelse på ditt deltagande utan din anmälan ska ses som en bekräftelse, men har du inte fått plats kommer du få information om detta.

Glöm inte att söka ledigt i god tid innan, dock minst 14 dagar innan.

Varmt välkomna!

Behandling av personuppgifter: Jag är införstådd med att min kursanmälan innebär att mina uppgifter, som namn, kontaktuppgifter samt eventuella kostönskemål, kommer lämnas ut till våra externa samarbetspartners, såsom hotell/konferensanläggningar, resebolag, restauranger/catering. Anledningen är för att vi ska kunna erbjuda dig utbildningen/konferensen samt vid behov boka resor, kost och logi i samband med kursdeltagandet.

Mer information om Handels personuppgiftsbehandling hittar du på www.handels.se

    Uppdaterad: 21 november 2016