Branschråd i avdelning 20

På informationskonferensen den 5 mars 2014 genomfördes för första gången val till branschråden.

I avdelning 20 är vi drygt 30000 medlemmar inom Handels alla olika branscher.

För att komma närmare medlemmarnas vardag, har vi valt att dela in branscherna i sex branschråd samt region Gotland (som omfattar samtliga branscher).

Branschrådens uppdrag är att i olika sammahang lyfta frågor som är specifika just för dem, till exempel på informationskonferenser. Branschråden ska också initiera projekt och uppsökerier inom sina områden.

I branschråden sitter minst tre och max nio förtroendevalda. De väljs på respektive branschråds informationskonferens/årsmöte.

De sex branschråden är:

  • Hantverk (frisörer, florister etc)
  • Konfektion (detaljhandelsbutiker som säljer skor, kläder etc)
  • Livs (samtliga livsmedelbutiker)
  • Fackhandeln (möbler, varuhus, bygg etc)
  • Lager (lagerarbetsplatser och partihandel)
  • Tjänstemän (samtliga tjänstemän inom Handels)
  • Region Gotland består av samtliga branscher och det är medlemmar yrkesverksamma på Gotland som kan väljas in där. Medlemmar på Gotland kan ingå både i regionsrådet och i ett branschråd.

 Vill du komma i kontakt med ditt branschråd, klicka här.

Uppdaterad: 24 mars 2014