Handels avtalskonferens och extra representantskapsmöte

Välkommen till Handels avtalskonferens och extra representantskapsmöte, måndagen den 14 september på Clarion Hotell Post på Drottningtorget.

Vi börjar dagen kl.08:30 med avtalskonferens och det är viktigt att du som förtroendevald är med och påverkar innehållet i ditt kollektivavtal och vilka du vill nominera till förhandlingsdelegationerna.

Från förbundets verkställande utskott deltar Linda Palmetzhofer.

Program (preliminära tider)

08.30 Fika och registrering

09.00 Avtalskonferens, Linda Palmetzhofer Förbundet

10:00 Grupparbete:

Diskussioner om tre prioriterade krav och nomineringar till förhandlingsdelegationen, per avtalsområde

12.00 Lunch

13.00 Redovisning:

- Tre prioriterade krav

- Nominering till delegationen

14.00 Fika och inskrivning till representantskapsmötet

14.30 Extra representantskapsmöte:

- Motionsbehandling

- Fastställande av kongressombudslista

16.30 Avslutning

På eftermiddagen (ca: kl. 14:30) fortsätter vi dagen med ett extra representantskapsmöte där vi fastställer kongressombudslistan samt beslutar vilka motioner som skall bifallas eller avslås från vår avdelning.

Ekonomi: FML § 6. Handels ersätter alla med ett utbildningsarvode på 1248 kronor.

Då det finns ett begränsat antal platser är det viktigt du anmäler dig snarast på telefon 010-450 86 60 eller 010-450 86 62 eller via mail, goteborg@handels.se dock senast den 9 september. Hjärtligt välkommen!

Uppdaterad: 19 augusti 2015