Handels steg 4 - Lönen

Handels steg 4 digitalt -3dagar

Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper som du har nytta av vid lokala löneförhandlingar – hur förhandlingen går till, hur lönepotten ska fördelas och vad som händer när parterna inte kommer överens. Du får också en bild av lönebildningens villkor ur samhällsekonomisk synvinkel och sambandet mellan löner, priser och skatter.

Kursen är på 24 timmar och hålls som en 3-dagskurs

    Publicerad: 20 augusti 2020
    Granskad: 20 augusti 2020