Förtroendemannautbildning

Handels förtroendemannautbildningar bygger på sex olika steg: Uppdraget, arbetsplatsen, lagarna, lönen, organisationen och framtiden.

Genom alla de sex stegen löper ett individuellt projekt som går ut på utveckling av den egna arbetsplatsen. Med stöd och handledning av våra kursledare ska du utifrån din roll som facklig företrädare se din arbetsplats och plocka fram en eller flera saker som du vill förändra. Realistiskt bör vara att man går igenom de sex stegen under en period på 1½ till 2 år.

DatumNamn
 • Handels steg 1&2 uppdraget och arbetsplatsen

  Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
  Ämne: Kurser, Avdelningar
  Målgrupp: Förtroendevald
  Stad: Viskadalen

  Handels steg 1&2  -3 dagar Handels steg 1&2 är uppdelad i butik & lager men de går samma datum. Den här kursen ger dig en grundläggande introduktion till ditt uppdrag och din roll som fackligt förtroendevald. Du får veta mer om dina...

 • Handels steg 1 - Uppdraget

  Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
  Ämne: Kurser, Avdelningar, Steg 1 - uppdraget
  Målgrupp: Förtroendevald
  Stad: Göteborg, Göteborg,

  Handels steg 1 - 1 dag Den här kursen ger dig en grundläggande introduktion till ditt uppdrag och din roll som fackligt förtroendevald. Du får veta mer om dina rättigheter och om hur du tar ledigt för att kunna sköta ditt uppdrag. D...

 • Handels steg 4 - Lönen

  Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
  Ämne: Kurser, Avdelningar, Steg 4 - lönen
  Målgrupp: Förtroendevald
  Stad: Viskadalen, Göteborg, Viskadalen

  Handels steg 4 -3dagar Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper som du har nytta av vid lokala löneförhandlingar – hur förhandlingen går till, hur lönepotten ska fördelas och vad som händer när parterna inte kommer överens. Du...

 • Handels steg 5 - Fackligt Arbetssätt

  Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
  Ämne: Kurser, Avdelningar, Steg 5 - organisationen
  Målgrupp: Förtroendevald
  Stad: Göteborg, Viskadalen

  Handels steg 5 -3 dagar På den här kursen tittar vi närmare på hur Handels som organisation fungerar och hur du kan vara med och påverka förbundet. Du kommer även få redskap för att kunna hålla möten, prata med medlemmar och blivand...

 • Klubbskola

  Kurstyp: Övriga utbildningar
  Ämne: Kurser
  Målgrupp: Förtroendevald
  Stad: Göteborg

  Kurinnehåll Klubbskola (1+1 dag) Som klubbstyrelse är det inte alltid lätt att veta hur uppdraget skall utföras. Klubbskolan vänder sig till din roll som ledamot i en styrelse. Hela klubbstyrelsen är välkommen. Under utbildningen gå...

 • Handels steg 3 - Lagarna

  Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
  Ämne: Kurser, Avdelningar, Steg 3 - lagarna
  Målgrupp: Förtroendevald
  Stad: Göteborg, Viskadalen

  Kursinnehåll Steg 3 (3dagar) Handlar i stor utsträckning om de lagar man omfattas av i arbetslivet. Du får lära dig värdet av den fackliga grundideologin samt koppla det fackliga löftet till arbetsrätten. Utbildning inom...

 • Handels steg 6 - Framtiden

  Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
  Ämne: Kurser, Avdelningar, Steg 6 - framtiden
  Målgrupp: Förtroendevald
  Stad: Göteborg

  Handels steg 6 -1 dag På det avslutande kurstillfället får du veta mer om hur du kan utveckla dig själv och din arbetsplats i framtiden. Du får göra en handlingsplan och planera för ditt framtida fackliga engagemang. Kursen är på 8...

 • Kvalicerad Förhandlingsteknik

  Kurstyp: Övriga utbildningar
  Ämne: Kurser, Avdelningar
  Målgrupp: Förtroendevald
  Stad: Viskadalen

  Kvalificerad Förhandlingsteknik (3 dagar) För klubbordförande eller fackombud som ska förhandla på arbetsplatsen. Hur ser lagen ut? Hur ser avtalet ut? Hur går man tillväga?

 • Handels steg 2 - Arbetsplatsen

  Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
  Ämne: Kurser, Avdelningar, Steg 2 - arbetsplatsen
  Målgrupp: Förtroendevald
  Stad: Göteborg, Viskadalen

  Handels steg 2 -2 dagar  På den här kursen får du lära dig mer om ditt kollektivavtal. Vad innehåller det för rättigheter och skyldigheter och hur det egentligen går till när det är dags att förhandla om ett nytt avtal? Vi tittar äv...

 • BAM - Bättre Arbetsmiljö (fem dagar)

  Kurstyp: Arbetsmiljöutbildning
  Ämne: Bättre arbetsmiljö
  Målgrupp: Skyddsombud
  Stad: Viskadalen

  Denna kurs är för dig som är vald till skyddsombud. BAM (BAM - Bättre Arbetsmiljö) är en grundutbildning och är obligatorisk för alla skyddsombud enligt AML Kap 6 §4. Grundkurs för den som blivit skyddsombud. Kursen är totalt 5 daga...

  Visa alla