Kurser för dig som är Förtroendevald

Från och med 2021 kommer Handels att erbjuda ett nytt studiesystem för förtroendevalda. Det betyder att grunden kommer att bli tvärfacklig och sedan bygger vi på med utbildningar som är skräddarsydda för ditt uppdrag, som t.ex. utbildningar om förhandling, kollektivavtalet och arbetsplatsutveckling.

2020 blir alltså det sista året vi håller vår uppskattade Stegutbildning! Deltagarna går igenom steg 1-4 under 2020 och strömmar därefter in i det nya utbildningssystemet genom validering.

Varmt välkommen med din intresseanmälan!

Om kursanmälningarna inte är öppna än, går det alltid att skicka en intresseanmälan till gavle@handels.se.

 • 2020: Steg 1 - uppdraget

  Kursen omfattar en studiedag och ger en grundläggande bild av förtroendemannauppdraget, känna till löftet och rollen som medlemsvärvare. Efter denna kurs ska jag: Veta vad jag har för möjligheter att utbilda mig och hur de närmaste...

 • 2020: Steg 2 - arbetsplatsen

  Kursen omfattar två dagar. Bland annat får du lära dig att påverka och förändra din egen arbetsplats, känna till förtroendemannalagen samt koppla det fackliga löftet till kollektivavtalets värde. Efter den här kursen ska jag: Veta h...

 • 2020: Steg 3 - lagarna

  Kursen omfattar tre dagar. Du får lära dig värdet av den fackliga grundideologin samt koppla det fackliga löftet till arbetsrätten. Utbildning inom medbestämmandelagen, arbetsmiljölagen och diskrimineringslagarna ingår. Efter den hä...

 • 2020: Steg 4 - lönen

  Kursen omfattar tre dagar. Syftet är att du bland annat ska kunna förstå delarna i din egen lön, ha kännedom om sambandet mellan löner, priser och skatter. Efter den här kursen ska jag: Kunna gå igenom min egen lön och veta vad de...

 • Insikter

  Den här kursen är den naturliga ingången för dig som vill utvecklas mer i ditt uppdrag. Här får du möjlighet att fördjupa dig i den fackliga ideologins kärna. Du får lära dig mer om de olika ideologier, hur samhället fungerar, hur...

Uppdaterad: 8 april 2019