Kurser för dig som är Förtroendevald

 • Steg 1 - uppdraget

  Kursen omfattar en studiedag och ger en grundläggande bild av förtroendemannauppdraget, känna till löftet och rollen som medlemsvärvare. Efter denna kurs ska jag: Veta vad jag har för möjligheter att utbilda mig och hur de närmaste...

 • Steg 2 - arbetsplatsen

  Kursen omfattar två dagar. Bland annat får du lära dig att påverka och förändra din egen arbetsplats, känna till förtroendemannalagen samt koppla det fackliga löftet till kollektivavtalets värde. Efter den här kursen ska jag: Veta h...

 • Steg 3 - lagarna

  Kursen omfattar tre dagar. Du får lära dig värdet av den fackliga grundideologin samt koppla det fackliga löftet till arbetsrätten. Utbildning inom medbestämmandelagen, arbetsmiljölagen och diskrimineringslagarna ingår. Efter den hä...

 • Steg 4 - lönen

  Kursen omfattar tre dagar. Syftet är att du bland annat ska kunna förstå delarna i din egen lön, ha kännedom om sambandet mellan löner, priser och skatter. Efter den här kursen ska jag: Kunna gå igenom min egen lön och veta vad de...

 • Steg 5 - organisationen

  Kursen omfattar tre dagar. Målet är bland annat att du ska kunna tala inför en större grupp, genomföra en förhandling, känna till Handels organisation och demokrati samt veta hur du kan påverka Handels. Efter den här kursen ska jag:...

 • Steg 6 - framtiden

  Efter denna endagskurs ska du kunna se helheten i det fackliga uppdraget och att du har utvecklats sedan den första kursen. Det är också viktigt att du förstår hur de olika delarna i arbetsplatsutvecklingen samverkar. Efter den här...

 • Vald på jobbet

  Vald på jobbet är en grundläggande tvärfacklig utbildning för dig som är förtroendevald. Den ger kunskaper om idén med facket och det fackliga löftet, uppgifterna och rollen som förtroendevald. Information om förtroendemannalagen oc...

Uppdaterad: 8 april 2019