Arbetsutskottet (AU)

Avdelningens arbetsutskott (AU) förbereder styrelsens sammanträden och tar beslut i mindre frågor.

Arbetsutskottet består av ordförande, vice ordförande samt förste ombudman.