Ung - Om Samhället

Innehåll i kursen är bland annat: oordningen på arbetsmarknaden och dess konsekvenser. Varför har man facklig/politisk samverkan? Vad är ideologi och vad är demokratisk socialism? Arrangör är LO.

Handels står för förlorad arbetsförtjänst för hela kursen.

    Publicerad: 12 augusti 2019