Förtroendemannautbildningar

Handels förtroendemannautbildningar bygger på sex olika steg: Uppdraget, arbetsplatsen, lagarna, lönen, organisationen och framtiden.

Kurserna är gjorda för att hänga ihop. Senare steg bygger på tidigare. För att kurserna ska bli bra för alla deltagarna bör majoriteten ha följt stegen. Ett lämpligt tidsspann för att gå igenom alla stegen är cirka ett till två år. Varje kurs pågår mellan en till fyra dagar, beroende på dess omfattning.

OBS!! Anmälan funkar ej via hemsidan. Anmäl er på mejl till halland@handels.se

Uppge namn, personummer, vilken kurs det gäller.

DatumNamn
 • Steg 3 - lagarna

  Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
  Ämne:
  Målgrupp: Förtroendevald
  Stad: Viskadalen

  Behandlar arbetsrättslagarna och deras tillämpning på arbetsplatsen. Förutom de ”vanliga” arbetsrättslagarna, däribland lagen om anställningsskydd och medbestämmandelagen, ägnar vi tid åt arbetsmiljö- och diskrimineringslagarna. Vi...

 • Steg 4 - lönen

  Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
  Ämne: Steg 4 - lönen
  Målgrupp: Förtroendevald
  Stad: Viskadalen

  Ger grundläggande kunskaper som du har nytta av vid lokala löneförhandlingar – hur förhandlingen går till, hur lönepotten ska fördelas och vad som händer när parterna inte kommer överens. Du får också en bild av lönebildningens...

 • Steg 5 - organisation

  Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
  Ämne: Steg 5 - organisationen
  Målgrupp: Förtroendevald
  Stad: Viskadalen

  Riktar fokus på Handels organisation, både ur nationell och internationell synvinkel. En stor av kurstiden ägnas åt mötesteknik och medlemsvärvning, verksamhetsplanering och målformulering. OBS!! Anmälan görs på mejl till...

 • Bättre arbetsmiljö, BAM (fem dagar)

  Kurstyp: Arbetsmiljöutbildning
  Ämne: Bättre arbetsmiljö
  Målgrupp: Skyddsombud
  Stad: Viskadalen

  Denna kurs är för dig som är vald till skyddsombud. BAM är en grundutbildning och är obligatorisk för alla skyddsombud enligt AML Kap 6 §4. OBS! Anmälan måste vara skriftlig. Vid anmälan över internet ses det som en intresseanmälan...

  • Pågående kurstillfälle: BAM 1
 • Steg 1 - uppdraget

  Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
  Ämne: Steg 1 - uppdraget
  Målgrupp: Förtroendevald
  Stad: Viskadalen

  Ger en grundläggande introduktion till ditt uppdrag, kunskaper om fackets organisation samt belyser vikten av att värva medlemmar. Här presenteras också utbildningen i sin helhet. OBS!! Anmälan görs på mejl till halland@handels.se

  • Steg 2 - arbetsplatsen

   Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
   Ämne: Steg 2 - arbetsplatsen
   Målgrupp: Förtroendevald
   Stad: Viskadalen

   Belyser kollektivavtalet. Här behandlas också de vanligaste problemen på arbetsplatsen. Vi fördjupar oss i förtroendemannalagen och villkoren för fackligt arbete. OBS!! Anmälan görs på mejl till halland@handels.se

   • Steg 6 - framtiden

    Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
    Ämne: Steg 6 - framtiden
    Målgrupp: Förtroendevald
    Stad: Halmstad

    Ger en sammanfattning av samtliga kurssteg i utbildningen. Kursdelen ger utrymme för reflektion och frågor kring det fackliga arbetet samt respektive deltagares framtida fackliga engagemang och vidareutbildning.

    Visa alla