Vad gäller när du är hemma föräldraledig?

Vad gäller när du är hemma föräldraledig?

 När du är föräldraledig blir ditt medlemskap i Handels ännu bättre. Din avgift sänks samtidigt som du har kvar dina medlemsförsäkringar och andra förmåner. Förutom föräldrapenningen, som är lagstiftad, har Handels förhandlat fram extrapengar, det så kallade föräldrapenningtillägget. När du är föräldraledig är det också viktigt att du får din del av de lönehöjningar som facket förhandlar fram. Ring Handels Direkt på 0771-666 444 så hjälper vi dig.

Vad händer om jag blir förälder? När du är föräldraledig sänks din medlems-avgift till Handels eftersom din inkomst blir lägre än när du arbetar. Saknar du föräldra-penning och inkomst helt och hållet kan du till och med slippa att betala medlemsavgiften.

För många medlemmar innebär det att man betalar lägre avgift än vad värdet är på de försäkringar som ingår i medlemskapet. Dessutom behåller du alla dina förmåner och rättigheter vilket kan vara extra viktigt för dig som är föräldraledig. För att få rätt avgift eller avgiftsbefrielse är det viktigt att du kontaktar Handels Direkt, helst i god tid innan du ska vara ledig.

Du behåller försäkringar och förmåner Du har kvar dina medlemsförsäkringar. Både hemförsäkring, olycksfallsförsäkring och inkomstförsäkring fortsätter gälla under din ledighet trots att du betalar en lägre avgift. Dina andra medlemsförmåner, till exempel Handelskortet och medlemslån, fortsätter också att gälla.

Medlemsbarn en av våra bästa medlemsförmåner Ditt medlemskap i Handels ger dig också möjlighet att skaffa vår förmånliga barn-försäkring - medlemsbarn. Det är en sjuk- och olycksfallsförsäkring där du som medlem kan försäkra dina barn till en kostnad som ofta ligger långt under vad motsvarande försäkring skulle kosta om du köper den privat. Du kan också skaffa en förmånlig graviditets-försäkring.

Extrapengar när du är föräldraledig Förutom föräldrapenningen, som är lagstiftad, har Handels förhandlat fram extrapengar, föräldrapenningtillägg, i våra avtal med arbetsgivarna. Finns det kollektivavtal på din arbetsplats har du också rätt till föräldralön. Kontakta Handels Direkt så kan vi hjälpa dig som är medlem att få rätt ersättning.

Extrapengar till din pension

Som medlem kan du också få hjälp med premiebefrielse, så att det fortsätter att betalas in pengar till din avtalspension under tiden som du är föräldraledig.

Tillbaka till arbetet Enligt svensk lag får en arbetsgivare inte försämra arbetsvillkoren under föräldra-ledigheten. Tyvärr så finns det arbetsgivare som inte följer lagen. Handels har alldeles för ofta ärenden där vi måste hjälpa medlemmar som blivit omplacerade till sämre arbets-uppgifter eller till och med blivit uppsagda under sin föräldraledighet. När du är föräldra-ledig är det också viktigt att du får din del av de lönehöjningar som facket förhandlar fram även när du är föräldraledig. Skulle du behöva hjälp med detta eller har andra frågor är du alltid välkommen att kontakta Handels Direkt

Uppdaterad: 21 oktober 2016